Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Upplägget är baserat på Lean

Inom Produktionslyftet samverkar vi i hela landet med att stärka Sveriges tillverkande företag. Upplägget baserar vi på Lean, som för Produktionslyftet handlar om uthållig utveckling och ett konsekvent beteende som i sin tur ger resultat. Utifrån denna hållning formulerar vi följande vägledande principer:

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och som ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Läs mer om upplägget

Erbjudanden inom Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Möjlighet till utbildning inom Lean produktion och förändringsledning finns också.

Läs mer om erbjudandet

Gå till Produktionslyftets hemsida

För små och medelstora företag genom IUC Sverige

Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet

Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för perioden 2017 – 2019 med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet. IUC har nu en tydligare roll som nationell regionsamordnare i uppdraget för att än mer stärka samarbetet, skapa regionala drivkrafter och vara länken till SMF.

”Regional närhet till företagen, och kunskap om företagens olika utmaningar, är avgörande för ett bra arbete med Produktionslyftet. IUC med sitt breda, regionala kontaktnät och sina erfarenheter av framför allt det som händer ute i de små och medelstora företagen, är en viktig partner för oss.”

 

IUC Sverige nationell regionssamordnare

IUC Sverige är en av flera partners i programmet Produktionslyftet och har som uppdrag att vara nationell regionsamordnare. I sex av åtta regioner är IUC Sverige regionledare:

  • IUC Dalarna
  • IUC Syd
  • GTC
  • CIL
  • MITC
  • IUC Z-group

PARTNERS


INTRESSENTER & FINANSIÄRER

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer om Produktionslyftet

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50

NYHETER INOM PRODUKTIONSLYFTET

Information | Projekt

DeltaNordic tog steget och automatiserade

DeltaNordic är ett tidigare Produktionslyftsföretag som valt att gå vidare med att automatisera sina värdeskapande processer. Som stöd i det arbetet…

12 april, 2021 — Lästid 1 min

Information | Projekt

Förändringsarbete med automationsperspektiv

Produktionslyftet erbjuder ett Startprogram i samverkan med Robotlyftet med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning…

12 april, 2021 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Bolon - Produktionslyftet ett stöd för långsiktig förbättring

Bolon, ett svenskt ledande designföretag, producerar golv med fokus på design, innovation, hållbarhet och kundanpassning. Efter stora investeringar i byggnader…

13 maj, 2020 — Lästid 2 min

IUCs erbjudande | Projekt

Regionsamordning - maj 2020

Tillväxtverket har via Robotlyftet bett IUC-bolagen att kontakta små och medelstora företag för att dels höra efter hur det går för…

12 maj, 2020 — Lästid 2 min

IUCs erbjudande | Projekt

En komplett automationsresa för svensk industri

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet…

4 mars, 2017 — Lästid 4 min