Ägarstruktur

IUC, Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan. IUC-bolagen äger i sin tur det gemensamma IUC Sverige AB.

IUC Sverige AB är koordinator för IUC-nätverket som består av regionala IUC-bolag. IUC Sverige AB ansvarar för gemensamma metoder, verktyg, IT-nätverk, IPR och ledningssystem. Nationella uppdrag projektleds via IUC Sverige. Verksamheten leds av en styrelse utsedd av delägarna, IUC-bolagen.

De 12 självständiga IUC- bolagen* i landet har tillsammans 620 direkta delägare och cirka 900 medlemmar. Minst 2/3 av delägarna i regionerna är företag, varav minst 50 % är SMF. Ägarstrukturen innebär en bredd och ett finmaskigt eget regionalt nätverk där samarbeten är viktiga för att uppnå goda utvecklingsresultat.

 

 

 

Samtliga delägare i IUC Sverige AB

IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB

IUC Dalarna AB

IUC Dalarna AB

IUC i Kalmar AB

IUC i Kalmar AB

IUC Norr AB

IUC Norr AB

  • www.iucnorr.se
IUC Sjuhärad AB

IUC Sjuhärad AB

IUC Stål & Verkstad AB

IUC Stål & Verkstad AB

IUC Syd AB

IUC Syd AB

  • www.iucsyd.se
IUC Träcentrum AB

IUC Träcentrum AB

IUC Väst AB

IUC Väst AB