Kickstart Hållbarhet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Det handlar om hur vi agerar och producerar, våra affärsmodeller, transporter och material, kommunikation och inte minst anpassning till nya villkor och förhållanden.

För det enskilda företaget kan det vara en stor och komplex fråga. Svår att omsätta i praktik och handling. Runt om i världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet med de större företagen i spetsen och takten ökar. För fortsatt hög konkurrenskraft och för planetens överlevnad är det viktigt att den svenska industrins omställning sker snabbt och effektivt. Vi har ingen tid att förlora.

Kickstart Hållbarhet har fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin och erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet.

Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges deltagande företag verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhetsarbetet. Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Lärdomarna med Kickstart var flera men om man ska välja en specifik skulle jag säga att insikten om hur vi engagerar alla våra medarbetare i hållbarhetsarbete var nyttigast. Det finns en stor risk att företag skapar policys, planer, sätter målsättning på management-nivå men glömmer utbilda/engagera sina medarbetare. Hållbarhetsfrågan är bland de tuffaste utmaningarna som de flesta företag står inför där samverkan krävs för att lyckas.

Dimitris Emmanouilidis, produktionschef,  Axess Logistics

Upplägg

Formatet är digitalt och vi träffas i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen, där träff 1 och 3 är halvdagar i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. Träff 2 är individuell per företag med fokus på specifika frågeställningar för respektive företag. Förberedelser innan och uppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning. Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.

Ett deltagande kommer att ge:
  • inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet och klimatanpassning
  • ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • verktyg för att systematiskt initiera och följa upp hållbarhetsprojekt i den egna verksamheten.

Länk till film Kickstart Hållbarhet

Film om Kickstart Hållbarhet

För mer information kontakta
Jenny Bramell,
Epost:


Projektet Kickstart Hållbarhet är en del av Ekolyftet och sker i samarbete med RISE och finansieras av Vinnova.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer om Produktionslyftet

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50