Analyser för tillväxt och samhällsnytta

IUC-nätverket kan idag erbjuda insatser och modeller som successivt utformats för att kunna analysera, värdera och aktivera utveckling i små och medelstora företag. Våra analysverktyg kan kombineras för att identifiera konkreta och efterfrågade behov ute i företagen.

Våra verktyg för behovsidentifiering och analys:
• Strukturerade intervjuer
• Behovsidentifiering
• Tillväxtanalyser i företagen (IUC Företagsanalys)
• Fördjupningsanalyser (områdesspecifika)
• Förutsättningsstudier (områdesspecifika)
• Kompetensanalyser enligt KBN-metoden
• Mind The Gap
• Tillämpning av Delfimetoden för kvalificering av synpunkter
• SEK® kalkyl med detaljerade basdata

Genom att använda relevanta kombinationer av analysverktyg får vi fram strategiska rapporter, samlade kompetensprofiler och tillväxtprioriteringar samt en ekonomisk och sysselsättningsberäknad rapport – allt format till en handlingsplan för exempelvis en kommun eller en region.


Kompetensanalyser

IUC har utvecklat ett analysverktyg för genomförande av kompetensanalyser, enligt samma metodik som för Tillväxtanalyser, med möte med företagare och genomgång av kompetensbehov och rekryteringsbehov. Resultatet samlas i ”IUC Verksamhetssystem KBN” (Kompetensbehov i Befintligt Näringsliv).

Genom att integrera KBN-metodiken i IUC Verksamhetssystem kan en företagskontakt samlas i en och samma databas och genomförandet koncentreras till ett tillfälle.

Möjligheten för många SMF att genomföra kompetensinsatser i sin verksamhet bygger på att man kan samverka med andra för att dela kostnader. Kompetensanalyserna kan genomföras i en större grupp av företag, vilket kan resultera i regionala beställningar till kompetensleverantörer.

Mind The Gap

Många små och medelstora företag upplever att det svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Verktyget Mind the Gap hjälper er ta er an er kompetensförsörjning strategiskt och strukturerat, så att ni har bättre förutsättningar att lyckas med era tillväxtplaner. Verktyget vänder sig i första hand till arbetsgivare med minst 5 anställda som ska ta nästa steg i sin tillväxt. Källa: Region Skåne

Läs mer om Mind the Gap här


Tillväxtanalyser

IUC har en metod – IUC Företagsanalys – för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra kvalificerade tillväxtanalyser.

Genom att kartlägga och analysera behovsmönster inom näringslivet kan samordning, kostnadseffektiv utveckling och strategiska regionala eller nationella insatser snabbt aktiveras. Våra tillväxtanalyser bygger på ett verkligt möte med företagaren där tillväxtdrivande faktorer samt strategisk status för företagets utveckling värderas. Varje företagare får en egen återkoppling i en sammanfattad rapport. Vi kan göra regionala eller nationella sammanställningar, och utläsa övergripande mönster. IUC Verksamhetssystem är en källa för lokal och nationell statistik, som i flera avseenden kan vara ett stöd i näringslivs- och samhällsutvecklingen.

Med tillväxtanalyser som bas kommer olika utvecklingsinsatser att baseras på verkliga behov ute i företagen. Utvecklingsinsatser sättas in precis där de behövs, vilket gör arbetet mycket kostnadseffektivt.