Analyser för tillväxt och samhällsnytta

IUC-nätverket kan idag erbjuda insatser och modeller som successivt utformats för att kunna analysera, värdera och aktivera utveckling i små och medelstora företag. Våra analysverktyg kan kombineras för att identifiera konkreta och efterfrågade behov ute i företagen.

Våra verktyg för analys:
• Tillväxtanalyser i företagen (IUC Databas TBN®)
• Kompetensanalyser enligt KBN-metoden
• Tillämpning av Delfimetoden för kvalificering av synpunkter
• SEK® kalkyl med detaljerade basdata

Genom att använda relevanta kombinationer av analysverktyg får vi fram strategiska rapporter, samlade kompetensprofiler och tillväxtprioriteringar samt en ekonomisk och sysselsättningsberäknad rapport – allt format till en handlingsplan för exempelvis en kommun eller en region.


Kompetensanalyser

IUC har utvecklat ett analysverktyg för genomförande av kompetensanalyser, enligt samma metodik som för Tillväxtanalyser (TBN), med möte med företagare och genomgång av kompetensbehov och rekryteringsbehov. Resultatet samlas i ”IUC Databas KBN” (Kompetensbehov i Befintligt Näringsliv).

Genom att integrera KBN-metodiken i IUC Databas TBN kan en företagskontakt samlas i en och samma databas och genomförandet koncentreras till ett tillfälle.

Möjligheten för många SMF att genomföra kompetensinsatser i sin verksamhet bygger på att man kan samverka med andra för att dela kostnader. Kompetensanalyserna kan genomföras i en större grupp av företag, vilket kan resultera i regionala beställningar till kompetensleverantörer.

Kompetensnavet – strategisk kompetensförsörjning

Att säkra framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning för svensk industri. En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov. Det är tydligt att företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa.

Kompetensnavet är ett utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora industriföretag. Projektet är EU-finansierat av Europeiska Socialfonden och genomförs i samverkan mellan IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Deltagande företag ska utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Läs mer om Kompetensnavet här


Tillväxtanalyser

IUC har en metod – IUC Databas TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) – för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra kvalificerade tillväxtanalyser.

Genom att kartlägga och analysera behovsmönster inom näringslivet kan samordning, kostnadseffektiv utveckling och strategiska regionala eller nationella insatser snabbt aktiveras. Våra tillväxtanalyser bygger på ett verkligt möte med företagaren där tillväxtdrivande faktorer samt strategisk status för företagets utveckling värderas. Varje företagare får en egen återkoppling i en sammanfattad rapport. Vi kan göra regionala eller nationella sammanställningar, och utläsa övergripande mönster. IUC Databas TBN är en källa för lokal och nationell statistik, som i flera avseenden kan vara ett stöd i näringslivs- och samhällsutvecklingen.

Med tillväxtanalyser som bas kommer olika utvecklingsinsatser att baseras på verkliga behov ute i företagen. Utvecklingsinsatser sättas in precis där de behövs, vilket gör arbetet mycket kostnadseffektivt.