Teknikworkshops underlättar kunskapsöverföringen till SMF samtidigt som de gör företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. De erbjuds inom en rad spännande områden som exempelvis smart underhåll, additiv tillverkning och Internet of Things.

Upplägget av teknikworkshops kring det valda forskningsresultat brukar se ut som följer:

 • 6 till 8 små och medelstora företag, totalt cirka 20 företagsdeltagare (minst 2 från varje företag)
 • Teori från projekt med gruppdiskussioner och workshops med dialog för gruppdynamik
 • Total tid cirka 6 timmar inklusive lunch, i normalfallet mellan 09:00 till 15:00.

Teknikworkshops

 • Forskningsresultat når SMF
 • Aktivt möte företag – forskare = nya kontaktytor
 • Urval av SMF som deltar
 • Kunskapsöverföring i verkligheten
 • Regional kännedom om SMF krävs
 • Måste besöka företagen för att få deras uppmärksamhet = sälja in!
 • Workshoppen leder till att företagen ”gör egen verkstad”
 • ”Rätt” valt FoU-område skapar engagemang och affärsutveckling – möter företagens behov
 • Årsplanering med teknikworkshoppar
 • Värdefullt om uppföljning med möjlighet till projekt finns

Läs mer om respektive Teknikworkshop

I eventkalendern hittar du de teknikworkshops som är tillgängliga att boka plats på just nu, kalendern och bokningsbara datum uppdateras löpande.

Digitalisera era värdekedjor

Digitaliseringen påverkar allt och alla genom nya sätt att arbeta och skapa värde. Vilka nya möjligheter till samarbete ger digitaliseringen ditt företag? Välkommen till Teknikworkshop!

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om hur digitaliseringen kan utveckla samarbetet mellan företag i värdekedjor. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag.

Genom digitalisering kan information delas mycket mer effektivt, både inom och mellan företag. I industriella värdekedjor finns stor potential att öka samarbetet, skapa effektivare processer med bättre resursutnyttjande och skapa nya värden för framtida konkurrenskraft. Digitalisering behövs för att möta den accelererande förändringstakten och utmaningen med klimatomställning och därmed skapa en hållbar produktion.

Varje företag är dock unikt med sina egna förutsättningar och förståelse för var och hur värde kan skapas. Därför måste varje företag skapa sin egen digitaliseringsresa – det finns sällan hyllfärdiga lösningar. För att hänga med i utvecklingen är det kritiskt att komma i gång nu och börja bygga kunskap kring digitalisering.

Du får lära dig mer om ”Reseguiden för industriell digitalisering” – ett strukturerat arbetssätt för företag som vill påskynda sin digitaliseringsresa, framtaget inom projektet Digitala Stambanan.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Skapa säkra hållbara arbetsplatser när människa och robot samarbetar

Hur bedömer man ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och hur planerar man för säker automation där människa och robot samarbetar? Lär dig mer om säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot.

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som har intresse av hur man bedömer ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och planerar för säker automation där robot och operatör samarbetar.

Du får lära dig mer om hur man kartlägger ergonomisk belastning vid manuellt arbete, hur man planerar för en säker robotisering där operatör och robot samarbetar. Dessutom presenteras en guide för riskanalys med principer och vägledning för att planera, implementera och förändra arbetsplatser med säker flexibel robotisering. Du får också kunskap och vägledning om regler och riktlinjer för CE-märkning.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt

Workshop Produktionsinnovation

I en värld i snabb förändring med grön och digital omställning är företagets innovationskapacitet en av de allra viktigaste resurserna. Vill du hjälpa ditt företag att tänka nytt och utveckla produktionen, både genom ständiga förbättringar och radikal innovation? Då är denna Teknikworkshop för dig.

Teknikworkshoppen vänder sig till dig som söker kunskap om produktionsinnovation. Du får lära dig mer om vad det är och hur innovationsarbete kan ledas i produktionsverksamhet. Du får också prova på några användbara innovationsmetoder. Workshoppen passar dig som är företagsledare eller jobbar med produktionsvägledning.

Inom produktion är kontinuerligt förbättringsarbete, lean och effektivitet väl inarbetat. Men verktyg och arbetssätt för att främja kreativitet och nytänkande är inte lika etablerade. En stark innovationsförmåga bygger på att alla delar av företaget samspelar och verkar för utveckling i samma riktning. Det gäller allt, från företagets strategi till förbättringsidéer i den dagliga produktionen och på verkstadsgolvet. Att fånga den inneboende innovationskraften hos medarbetarna och omsätta den till nytta, är en nyckel för att möta de utmaningar vi står inför.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Digitaliseringsmognad

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att effektivt kunna samla in, hantera, och dela data, information, och kunskap. Att förstå den egna digitaliseringsmognaden är ett kraftfullt verktyg för att veta var man befinner sig och vart man är på väg i sin digitaliseringsresa.

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till er som påbörjat en digitaliseringsresa, men vill få en bättre förståelse och överblick för era digitala förmågor. Under denna teknikworkshop använder vi Industrie 4.0 Maturity Index och deltagarna gör en självvärdering för att få en inblick och första analys av den egna digitaliseringsmognaden. Detta kan ligga till grund för en digitaliseringsstrategi för att kunna prioritera, starta, och driva aktiviteter som ökar digitaliseringen.

Denna teknikworkshop går igenom den tyska modellen Industrie 4.0 Maturity Index, som används för att kartlägga digitaliseringsmognad. Ni får en fördjupad insikt i digitaliseringens möjligheter och förståelse för hur ökad digitaliseringsmognad ger nya förmågor att hantera information effektivt.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Cirkulär ekonomi

Teknikworkshop Cirkulär ekonomi

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen.

Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller

Kvinna framför stor pekskärm

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

 • 070-962 91 50