IUC arbetar med en modell för långsiktigt ansvarstagande och engagemang

IUC-nätverket är ett operativt nätverk med regionalt företagsägande som bidrar till mervärden för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom utvecklingsinsatser.

Arbetsmodellen bygger på några strategiska nyckelbegrepp/värderingar i vårt arbets- och förhållningssätt:

 • Långsiktigt ansvarstagande och engagemang
 • Närhet till företagen – företagsnärmast
 • Industriell kompetens
 • Nationell och regional förankring

Vi har byggt strukturen tillsammans

En unik struktur successivt byggts upp tillsammans med delägare och medlemmar som alla är företag, fackliga organisationer eller industriella intressenter.
Strukturen innehåller några grundläggande fundament som:

 • Ägandet – som är regionalt och där företag är i dominans – det ger ett regionalt engagemang och ett mycket finmaskigt nätverk av kontakter
 • Närhet till berörda företag, snabbhet i agerande, god tillgång till kompetens – baserat på lättillgänglighet och ett långsiktigt förtroende.
 • Målsättning att alltid stärka företagens konkurrenskraft för deras långsiktiga utveckling och för att skapa bra jobb.
 • Medverkat till att förstärka företagens resurser – tid, kompetens, kapital, kontakter – som är begränsade i många enskilda SMF.
 • Verka i nätverk för att forma samarbeten för fler och bättre affärer, ny teknikanvändning, stärka kompetens mm. – med betoning på att utföra
 • Kunna medverka tillsammans med SMF i utvecklingsinsatser från start till mål ofta i samverkan med andra specifika resurser
 • Nyttjande av gemensamt utvecklad och tillämpade unika verktyg och arbetsmetoder kopplade till SMF

Snabbfotade i nära relation regionala SMF över hela landet

Den starka regionala närheten är en tillgång för det nationella nätverket och innebär att samarbeten med specialister, unika kompetenser, nationella myndigheter och nationella utvecklingsprogram snabbt och smidigt kan kanaliseras till SMF via IUC-nätverket. Närheten till industriella och industrinära företag innebär också att en kontinuitet byggs upp med mycket god kännedom om företag, deras villkor och deras behovsbilder.