Finansiärer

Våra uppdrag och projekt är delvis offentligt finansierade.


VINNOVA

Finansierar Produktionslyftet och Produktion 2030.

Vinnova logotyp

 


TILLVÄXTVERKET

Finansierar Produktionslyftet

TILLV RGB_fri_sv_bla 200