Erbjudanden i Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.

Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även många andra företag som kan tillämpa liknande principer har deltagit och nya är välkomna. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, som utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter sedan 2008.

Är du intresserad av att delta i Produktionslsyftet? Klicka här för intresseanmälan! 

Produktionslyftets Startprogram

Produktionslyftet arrangerar Startprogram i samverkan med Robotlyftet med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar.

Med Lean som grund arbetar de för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Läs mer och boka plats till Startprogrammet

Utvecklingsprogrammet

Produktionslyftets beprövade program på 18 månader som utvecklar företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar.

I Utvecklingsprogrammet på 18 månader genomförs coachning och workshoppar hos företaget varannan vecka, sista halvåret var fjärde vecka. När det behövs medverkar expert med olika kompetenser från Produktionslyftet. Två eller flera personer vid företaget ges en högskoleutbildning i Lean uppdelad på fem tillfällen om två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Företag som antas till Utvecklingsprogrammen måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.

Läs mer om erbjudandet på produktionslyftet.se

Utbildning

Inom programmet finns möjligheter till utbildning inom Lean produktion och förändringsledning.

Läs mer om utbildningarna på produktionslyftet.se

Produktionslyftets fortsättningsprogram

Företag som har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett fortsättningsprogram för att förstärka det ursprungliga arbetet. Innehållet behovsanpassas och kan till exempel fokusera på klimat- och hållbarhetsomställning, ledarskap, layouter, flöden och ny fabrik, nya affärsområden och produktutveckling eller digitalisering och automatisering.

I fortsättningsprogrammet arbetar vi en tid efter den första produktionslyftsresan för att förstärka det ursprungliga arbetet med att skapa en förmåga att förbättra och förnya eller för att fördjupa inom prioriterade områden. Programmet riktar sig till företag som tidigare medverkat i utvecklingsprogrammet Innehållet anpassas utifrån företagets behov och utmaningar med utgångspunkt i följande tre typer av insatser:

  • En fördjupning inom ett specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling (till exempel klimat- och hållbarhetsomställning, ledarskap, layouter, flöden och ny fabrik, nya affärsområden och produktutveckling eller digitalisering och automatisering).
  • En förstärkning av det pågående förändringsarbetet med exempelvis nya moment som tillkommit i Produktionslyftets metodik efter medverkan i utvecklingsprogrammet.
  • En vitalisering av förbättrings- och förnyelseförmågan om de arbetssätt som etablerades i utvecklingsprogrammet inte finns kvar och har utvecklats vidare i tillräcklig omfattning.

Läs mer och boka plats till fortsättningsprogrammet

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer om Produktionslyftet.

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50