Vi och vår historia

IUC, Industriella UtvecklingsCentra, har en historia som går tillbaka till mitten av 1980-talet då enstaka lokala IUC-bolag bildades, något med ett antal företag som ägare, och något med offentligt ägande.

Först i mitten av 1990-talet uppmärksammades tanken att bilda regionala IUC-bolag som ägdes av ett större antal regionala intressenter, med företag som dominerande ägargrupp. Genom att sedan sammanföra regionala IUC-bolag, till ett nationellt nätverk för industriell utveckling, skapades en plattform för det som idag är IUC-nätverket.

Behovsstyrt med fokus på tillväxt

Resan har varit dynamisk eftersom all verksamhet utgår från företagen och deras riktade behov för att bygga tillväxt. IUC-bolagen ägs till största delen av de regionala företag som vill, kan och ser möjligheter att skapa tillväxt.

Ägare med bredd

Kompletterande ägare som fackliga organisationer, kommunala bolag, institut och företagarorganisationer, bidrar på samma sätt till den regionala styrkan för att nå önskad utveckling.