Arrangeras av Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet

Online | Produktionslyftet | Robotlyftet

Produktionslyftets startprogram: Förändringsarbete med automationsperspektiv

Online

Flera datum tom september 2021

Arrangeras av Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet
Produktionslyftets startprogram: Förändringsarbete med automationsperspektiv
Online
Flera datum tom september 2021

Produktionslyftets Startprogram

Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen.

Frågor kring omställning mot en mer automatiserad produktion vävs in i programmet. Detta Startprogram riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och programmet innehåller fyra moment:
  • Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete och automation, arbete kring era behov och hur ert önskade framtida läge och nuläge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.
  • Var står vi nu? Flödeskartläggning där vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör dess nuläge. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential, både generellt och kopplat till automation. Resultatet från den line-walk ni gjort i förutsättningsstudien tas med in i arbetet.
  • Vad behöver vi lära mer om? Utifrån de frågeställningar och behov som synliggjorts gör vi något konkret test av nya arbetssätt i er verksamhet – med ett automationsperspektiv om det är relevant för er verksamhet just nu.
  • Hur går vi vidare? Som sista moment summerar vi lärdomar och fördjupar oss kring förändringsarbete. Vi vill att ni själva skall beskriva ert nästa steg för er utveckling.

Upplägget innebär träffar på plats hos er eller motsvarande upplägg på distans samt att ni avsätter tid och arbetar med frågorna på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Plats: Online.
Pris: 17 500 kronor. Tillväxtverket/Robotlyftet bidrar därutöver till ett värde av 52 500 kronor.
Målgrupp:
Tillverkande små och medelstora företag (SMF) som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck. (SMF enligs EUs definition inom SNI-kod Tillverkning undantaget 10:2 och 12. Fråga oss om ni är osäkra.)
Deltagare: En grupp på 4-10 personer, inkluderande högsta ledning, förändringsledare och facklig representant samt relevanta delar av verksamheten.
Omfattning: I normalfallet 6-8 tillfällen, styrs av omfattning per tillfälle och läggsupp i dialog med företaget.
Arrangör: Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet
Tid & Datum: Starter sker löpande fram till och med september 2021, avslut senast den 15 december 2021.

Anmälan: Skicka din intresseanmälan till Annika Nilsson ·

Har du frågor kontakta gärna:
Lars-Gustaf Gustafsson · Produktionslyftet/RISE
070-780 61 56 ·


Om Produktionslyftet

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova