IUC-nätverket med bolag över hela Sverige

IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk, ett innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Tack vare de samlade resurserna och de goda företagskontakterna kan vi hjälpa till att realisera nya idéer och affärsutvecklande möjligheter. Erfarenheter från framgångsrika utvecklingsprojekt inom ett IUC-bolag sprids inom nätverket och kommer till nytta i övriga delar av landet.

Lokal och regional närvaro

IUC-bolagen är självständiga regionala utvecklingsbolag ägda av små, medelstora och stora företag i regionen. Därför finns vi lokalt och regionalt och verkar nationellt. Vi upprätthåller en kontinuitet i våra kontakter till gagn för företag och företagare.

En naturlig mötesplats

IUC är genom sin regionala närvaro också den naturliga mötesplatsen för industriella utvecklingsfrågor. Här skapas kontakter mellan småföretagare och storföretagare, mellan företagare och forskare, och mellan det privata näringslivet och det offentliga Sverige.

Vi har ett utvecklat kontaktnät

IUC har ett väl utvecklat kontaktnät, som gör att rätt resurser i form av kompetens, finansiering och bemanning kan sökas, och snabbt sammanföras och slussas dit där behoven finns. I bolagen finns kompetens inom områden som projektledning, affärsutveckling, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, informationsteknologi, juridik och avtal, varumärken, arrangemang, events, mässor samt inom många olika tekniska områden.

I Sveriges industriella SMF finns potentialen för tillväxt och ökad konkurrenskraft

 

Tillsammans i IUC-nätverket finns 21 regionala bolag över hela landet.

Kontaktuppgifter till landets IUC-bolag och våra samverkanspartners

Klicka på logotyperna så ser du kontaktuppgifter till de olika bolagen.

Campus Ljungby

Campus Ljungby

GTC – Göteborg Tekniska College

GTC – Göteborg Tekniska College

IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB

IUC Dalarna AB

IUC Dalarna AB

IUC i Kalmar AB

IUC i Kalmar AB

IUC Industrihubb

IUC Industrihubb

IUC Jämtland Härjedalen

IUC Jämtland Härjedalen

  • www.iuczgroup.se
IUC Norr AB

IUC Norr AB

  • www.iucnorr.se
IUC Sjuhärad AB

IUC Sjuhärad AB

IUC Stål & Verkstad AB

IUC Stål & Verkstad AB

IUC Syd AB

IUC Syd AB

  • www.iucsyd.se
IUC Träcentrum AB

IUC Träcentrum AB

IUC Väst AB

IUC Väst AB

IUC Västernorrland

IUC Västernorrland

Mälardalen industrial tecknology center

Mälardalen industrial tecknology center

  • https://mitc.se/sv
Skill AB

Skill AB

  • 013-32 94 00
  • www.skill.se
Södertälje Science Park

Södertälje Science Park

Techtank Olofström/Blekinge

Techtank Olofström/Blekinge

  • 0768-61 27 43
  • www.techtank.se
TEK Kompetens

TEK Kompetens

  • 0722-55 77 41
  • www.tek.se
Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland