IUC-nätverket med bolag över hela Sverige

IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk, ett innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Tack vare de samlade resurserna och de goda företagskontakterna kan vi hjälpa till att realisera nya idéer och affärsutvecklande möjligheter. Erfarenheter från framgångsrika utvecklingsprojekt inom ett IUC-bolag sprids inom nätverket och kommer till nytta i övriga delar av landet.

Lokal och regional närvaro

IUC-bolagen är självständiga regionala utvecklingsbolag ägda av små, medelstora och stora företag i regionen. Därför finns vi lokalt och regionalt och verkar nationellt. Vi upprätthåller en kontinuitet i våra kontakter till gagn för företag och företagare.

En naturlig mötesplats

IUC är genom sin regionala närvaro också den naturliga mötesplatsen för industriella utvecklingsfrågor. Här skapas kontakter mellan småföretagare och storföretagare, mellan företagare och forskare, och mellan det privata näringslivet och det offentliga Sverige.

Vi har ett utvecklat kontaktnät

IUC har ett väl utvecklat kontaktnät, som gör att rätt resurser i form av kompetens, finansiering och bemanning kan sökas, och snabbt sammanföras och slussas dit där behoven finns. I bolagen finns kompetens inom områden som projektledning, affärsutveckling, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, informationsteknologi, juridik och avtal, varumärken, arrangemang, events, mässor samt inom många olika tekniska områden.

I Sveriges industriella SMF finns potentialen för tillväxt och ökad konkurrenskraft

 

Tillsammans i IUC-nätverket finns 19 regionala bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2 000 indirekta delägare.

 

IUC i hela landet

GUL MARKERING – Ort med huvudverksamhet – IUC-bolag
ORANGE MARKERING –  Ort med samarbetspartner – avtalspart
BLÅ MARKERING – IUC Sveriges huvudkontor (Skövde)