Arrangeras av Produktionslyftet

Online | Produktionslyftet

Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?

Online

Fredagen den 26 mars kl. 8:30 – 9:30

Anmäl här
Arrangeras av Produktionslyftet
Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?
Online
Fredagen den 26 mars kl. 8:30 – 9:30

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren?

I detta seminarium ges en inblick i hur teknik- och materialutvecklingen, med nya materialflöden, tillsammans med förmågan att göra affärer av förändringarna, ligger till grund för att driva ny hållbar och cirkulär affärslogik framåt.

Digitaliseringen skapar – ofta med AI – förutsättningar för tjänstefiering och lägger grunden för nya affärsmodeller. Samtidigt räcker inte ny teknik för att stärka konkurrenskraften. Lika viktigt är att utveckla förmågan till omställning. Det handlar om förändringskultur, nya arbetssätt och ökad samarbetsförmåga.

Tid: Fredagen den 26 mars kl. 8:30 – 9:30
Plats: Online
Arrangör: Produktionslyftet

Boka din plats

Om föreläsarna

Välkommen att lyssna till Susanna Winzenburg och Adam Edström som tillsammans med kollegor på RISE skrivit rapporten ”Färdplan – teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft” i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova. Arbetet baseras på intervjuer och workshoppar med ledande företrädare för industrin, industriorganisationer och akademiker.

Susanna Winzenburg och Adam Edström

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova