Nationella och regionala utredningar

IUC-nätverket kan idag erbjuda såväl regionala som nationella utredningsresurser när det gäller industriella utvecklingsfrågor med särskild tonvikt på SMF.

För många företag liksom för offentliga verksamheter, myndigheter och utvecklingsstödjande organisationer, kan IUC-nätverket erbjuda möjligheter att nå ut till företag och företagare i utredningar och undersökningar.

Utredningar som genomförts regionalt och/eller nationellt är exempelvis:
• Omställningar vid strukturförändringar eller nedläggningar av verksamheter
• Strategiska leverantörskedjor kopplade till stora företags behov
• Förutsättningar för industrietableringar
• Nationella SMF inom utvecklingsbranscher
• Regionala näringslivsanalyser