Industrinatten

Industrinatten är ett nationellt koncept där det övergripande målet är att förändra ungdomars attityder och föreställningar om industri och teknikföretag. Som besökare får man en ökad förståelse för hur en modern industri ser ut och medverkande företag får ett tillfälle att visa upp sin verksamhet och knyta an till framtida medarbetare.

Det råder hög brist på kompetens inom industrin idag och framtidens gröna omställning kräver dessutom kompetens inom nya områden. Trots goda framtidsutsikter tvekar många unga när det gäller att välja industriförberedande program på gymnasiet. Ofta för att man har en förlegad bild av industrijobb som tunga, smutsiga och enformiga.

Skolorna kan göra en stor och avgörande insats genom att förmedla bilden av en modern industri med en stor bredd av olika framtidsjobb. Dagens industri handlar om innovation, om miljö, om design och om att bygga framtiden. Oavsett vad eleverna är intresserade av finns det möjligheter för en framtid inom industrin.

Industrinatten är en unik möjlighet för skolpersonal, för elever och föräldrar att lära sig mer om modern industri. Eleverna får komma ut på olika industriföretag där de kan bilda sig en egen uppfattning om yrkesroller, arbetsmiljöer och framtida möjligheter. Som medverkande företag på Industrinatten man inspirera hundratals ungdomar att välja ett industrijobb.

Läs mer på industrinatten.se

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny eller Thomas om du vill veta mer om Industrinatten.

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07