En komplett automationsresa för svensk industri

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar.

För att du ska få bästa förutsättningar att starta och genomföra din automationsresa har vi samlat de erbjudanden som finns just nu riktade mot små och medelstora industriföretag. En komplett automationsresa helt enkelt – som erbjuds genom flera projekt och program i vilka IUC Sverige är del.

1. Inspirationsseminarier

Här får du möjlighet att lära dig mer om vägen till framgångsrik automation genom seminarier som anordnas genom projektet Automation & Robotik. De är tänkta att ge inspiration och svara på vanliga frågeställningar hos dig som befinner dig i startgroparna av en automationsprocess.

    • Varför automatisera – vilka är drivkrafterna för automatiserade processer?
    • Vad krävs för en lyckad automationssatsning?  – hur gör vi det på bästa sätt?

Läs mer och boka plats


2. Förutsättningsstudie

Var befinner ni er i företaget när det gäller automation och robotisering? Genom en förutsättningsstudie får du kostnadsfri hjälp att klargöra förutsättningar för ökad automation/robotisering med utlåtande av automationsexpert.

Studien innehåller en genomgång av nuläge och målbild, en genomgång av produktionen och avslutas med en analys där du och coachen tillsammans prioriterar möjligheterna som visat sig. Studien ger rekommendationer om hur du kan gå vidare i riktning mot en effektiv systemlösning.

Läs mer om förutsättningsstudie


3. Automationscheckar

Företag som genomfört en förutsättningsstudie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck som stöd för en investering i ökad automation.

Automationscheckarna kan inte användas till direkta investeringar i robotar, men bland annat till:

  • förberedelser för en investering i automation
  • investeringar i förbättrad beställarkompetens
  • vidareutbildning av personal för omställning till automation

Automationscheckar förutsätter 50-75% medfinansiering av projekt (max 150 000 SEK).

Läs mer om automationscheckar


4. Produktionslyftets startprogram

Startprogrammet ges av Produktionslyftet riktar sig till dig som genomfört en förutsättningsstudie inom Robolyftet med inte gått vidare och sökt en automationscheck. Här finns möjlighet att fördjupa sig inom förändringsarbete, flödeskartläggning och nya arbetssätt kopplade till automation.

Upplägget innebär träffar på plats hos företag eller motsvarande upplägg på distans samt tid att avsätta för att arbeta med frågorna på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Läs mer om produktionslyftets startprogram


5. Utbildningar

Detta är utbildningar särskilt anpassade för industrins behov. För ledare ges en utbildning i beställarkompetens gällande automationslösningar och för medarbetare i produktion erbjuds en två dagars utbildning i omställning till automationslösningar.

 

  • Beställarkompetensutbildning (4 timmar)
  • Omställningsutbildning för medarbetare (2 dagar)

Läs mer och boka plats

För vår del var det här ett första steg i vår satsning då vi vill ha kompetensen i huset utan att vara beroende av en extern part. Att utbildningen var helt digital gjorde det extra smidigt eftersom medarbetarna kunde sitta här på företaget och genomföra den. Dessutom har de fått varva både teori och vissa praktiska moment genom att prova att programmera i en virtuell miljö.

Magnus Hagelberg, produktionschef på Rekordverken i Kvänum. Deltog i utbildningen: Omställning för medarbetare i produktion.

Mina kollegor kom ut ur konferensrummet och var helt lyriska och utbrast – nu vet vi precis vad vi gjorde för fel vid det förra automationsprojektet!

Axel Carlsson, Operations Manager på Fogmaker International AB. Deltog i utbildnignen: Omställning för medarbetare i produktion.

 

Dela via

IUCs erbjudande | Projekt

Kickstart Hållbarhet - för en framtidssäkrad, hållbar industri

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid…

1 mars, 2021 — Lästid 2 min

Information | Projekt

DeltaNordic tog steget och automatiserade

DeltaNordic är ett tidigare Produktionslyftsföretag som valt att gå vidare med att automatisera sina värdeskapande processer. Som stöd i det arbetet…

12 april, 2021 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min

Information | Projekt

Förändringsarbete med automationsperspektiv

Produktionslyftet erbjuder ett Startprogram i samverkan med Robotlyftet med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning…

12 april, 2021 — Lästid 1 min