Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till
klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. ​Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Ambitionen är att fler små och medelstora företag ska få högre kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen och stöd för att genomföra konkreta åtgärder samt ökad egen förmåga till fortsatt förnyelse. Omställningslyftet kommer bland annat att erbjuda behovsanalyser, workshops och startprogram som hjälper företagen med de unika utmaningar och möjligheter som finns.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet:
 • Omställningsintervjuer. En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.
 • Företagsanalyser (TBN). Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.
 • Förutsättningsstudie och expertbedömning. En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.
 • Kickstart Hållbarhet. Workshops där företaget ges praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet.
  Läs mer om Kickstart Hållbarhet
 • Genomförandeplan och coachning. En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.
 • Teknikworkshop. Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.
 • Startprogram. Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Vill du veta mer om Omställningslyftet?

Kontakta Thomas, Jenny eller Martin.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

 • 070-874 12 07

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

 • 070-962 91 50

Senior Projektledare

Martin Hedman

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter