Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Aktiviteterna kommer inledningsvis att bestå av behovsanalyser, workshops och ett utvecklingsprogram där företagen kan få individuell coachning och stöd för att komma igång med sitt omställningsarbete. En digital portal med arbetsnamnet ”dagsattställaom.se” ska också tas fram för att ge företagen tillgång till analysverktyg, guidelines och utbildningsmaterial.

Satsningen som går under namnet ”Omställningslyftet” är ett resultat av regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning. Arbetet påbörjades 2020 genom ett initiativ av IF Metall och Naturskyddsföreningen i samråd med RISE och Fossilfritt Sverige. Projektet drivs av RISE tillsammans med Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC) och IVL Svenska Miljöinstitutet.


Omställningslyftet har beviljats stöd ur det Nationella regionalfondsprogrammet, som ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet. Omställningslyftet kommer att pågå till augusti 2023.

Vill du veta om om Omställningslyftet?

Kontakta Thomas eller Jenny.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50