Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Sveriges arbete.

Omställningslyftet

I Omställningslyftet IUC-nätverket i hela Sverige med att accelerera industrins gröna omställning. Målet var att fler företag skulle få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftade även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

 

Robotlyftet

Under perioden 2019 – 2021 kunde små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder fick en egen regional kontakt.

Läs mer om Robotlyftet

Automation & Robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Läs mer om Automation & Robotik

Additive Manufacturing Förstudie

Förstudien syftar till att beskriva hur det nationella AM-landskapet (additiv tillverkning/3DPrinting (AM/3DP)) och hur resurserna ser ut idag samt att analysera och beskriva hur små och medelstora företag på bästa sätt kan tillgodogöra sig resurser och kompetens inom området additiv tillverkning (AM) i Sverige och bidra till dess utveckling.

Läs mer om Additive Manufacturing Förstudie

Kickstart Hållbarhet

Syftet och målet med projektet Kickstart Hållbarhet var att inspirera till grön omställning industriföretag med hjälp av exempel, expertis, metoder och systematik. Med avstamp i de globala hållbarhetsmålen hjälpte Kickstart Hållbarhet till att bryta ner dem till företagsnära aktiviteter, begripliga och konkreta för det enskilda företaget. De deltagande företagen fick en process för att börja framtidsäkra verksamheterna och hjälp att identifiera de viktigaste drivkrafterna för hållbarhetsarbete.

Läs mer om Kickstart Hållbarhet