Projekt och uppdrag

Vi utvecklar företagens processer och framtida affärsmöjligheter.

Vad skapar tillväxt i företagen? Vi analyserar företagens behov och samarbetar med nationella myndigheter, institut och andra aktörer för att nå ut med relevanta program och insatser till små och medelstora industriföretag i Sverige.

Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

Automation & Robotik

För stärkt produktionsförmåga och ökad konkurrenskraft.

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Läs mer om Automation & Robotik

Industrinatten

Industrin möter framtidens medarbetare.

Industrinatten är ett nationellt koncept där det övergripande målet är att förändra ungdomars attityder och föreställningar om industri och teknikföretag. Som besökare får man en ökad förståelse för hur en modern industri ser ut och medverkande företag får ett tillfälle att visa upp sin verksamhet och knyta an till framtida medarbetare.

Läs mer om Industrinatten

Produktion 2030

Teknikworkshops finns till för de mindre industriföretagen där det kan vara svårt att hålla en överblick över den forskning som är tillämplig och relevant, och som kan stärka företagets affärsmöjligheter.

Inom innovationsprogrammet Produktion 2030 arrangeras Teknikworkshops där representanter från företag och forskarvärld möts.

Läs mer om Produktion 2030

Produktionslyftet

Syftet med produktionslyftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Möjlighet till utbildning inom Lean produktion och förändringsledning finns också.

Läs mer om Produktionslyftet

Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Sveriges arbete. Exempel på projekt är Robotlyftet och Automation & Robotik.

Läs med om avslutade projekt