Projekt och uppdrag

Vi utvecklar företagens processer och framtida affärsmöjligheter.

Vad skapar tillväxt i företagen? Vi analyserar företagens behov och samarbetar med nationella myndigheter, institut och andra aktörer för att nå ut med relevanta program och insatser till små och medelstora industriföretag i Sverige.

Robotlyftet

Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag.

En möjlighet att utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Robotlyftets erbjudande finns över hela landet, från norr till söder.

Läs mer om Robotlyftet

Automation & Robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin. Detta uppdrag gäller sammanfattningsvis att i Robotlyftets namn nationellt skapa insikt och förbereda SMF industriföretag för investeringar i automation.

Läs mer om Automation & Robotik

Produktionslyftet

Syftet med produktionslyftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Möjlighet till utbildning inom Lean produktion och förändringsledning finns också.

Läs mer om Produktionslyftet

Produktion 2030

Teknikworkshops finns till för de mindre industriföretagen där det kan vara svårt att hålla en överblick över den forskning som är tillämplig och relevant, och som kan stärka företagets affärsmöjligheter.

Inom innovationsprogrammet Produktion 2030 arrangeras Teknikworkshops där representanter från företag och forskarvärld möts.

Läs mer om Produktion 2030

Kickstart Hållbarhet

För en framtidssäkrad, hållbar industri.

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen.

Läs mer om Kickstart Hållbarhet

Additive Manufacturing Förstudie

Förstudien syftar till att beskriva hur det nationella AM-landskapet (additiv tillverkning/3DPrinting (AM/3DP)) och hur resurserna ser ut idag samt att analysera och beskriva hur små och medelstora företag på bästa sätt kan tillgodogöra sig resurser och kompetens inom området additiv tillverkning (AM) i Sverige och bidra till dess utveckling.

Läs mer om Additive Manufacturing