Vision och agenda

Vi är med och gör Sverige till det främsta landet i Europa inom innovation och utveckling av tillverkande SMF.

Vi vill se en fortsatt stark samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. Med vår företagsnära, rikstäckande organisation bygger vi kunskap om företagens behov och är en av de viktigaste parterna för dialog med regionerna och regeringen för hur vi bäst utformar och kanaliserar stöd som förverkligar nationella strategier för en stark svensk industri med ökad tillväxt och konkurrenskraft.