Produktionslyftets drivkrafter och vägledande principer

Inom Produktionslyftet samverkar parter i hela landet med att stärka Sveriges tillverkande företag.

Upplägget baseras på Lean, som för Produktionslyftet handlar om uthållig utveckling och ett konsekvent beteende som i sin tur ger resultat. Utifrån denna hållning formulerar vi följande vägledande principer:

  1. Hjälp till självhjälp – vi utmanar och bygger tillsammans kompetens och drivkraft
  2. Långsiktigt tänkande – bestående förbättring som följer en linje
  3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
  4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – lär från alla de som redan gjort detta
  5. Ett gemensamt arbetssätt – vi vet att vi når resultat när vi följer vår metod och förbättrar den ständigt
  6. Lära genom att göra – måttligt med teori, mycket praktik och experiment
  7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut

Öppna PDF och läs mer