Så jobbar IUC för att förverkliga nationell strategi mot ökad cirkularitet: Affärsmodell som ett praktiskt, begripligt förändringsverktyg

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter mot till exempel ökad cirkularitet, hållbarhet och digitalisering påskyndar utvecklingen av nya eller utvecklade affärsmodeller. För att klara av att ställa om och utvecklas i takt med omvärlden behöver företagen både förmåga och verktyg.

IUC har tagit fram ett upplägg för utbildning och coachning där företag får lära sig hur de kan arbeta med en affärsmodell med Business Model Canvas som det centrala förändringsverktyget. Affärsmodellen ska ge stöd för att arbeta i linje med företagets strategi och ge vägledning för prioriteringar i resonemang om vad som ska göras för att ta sig till ett framtida önskvärt läge.

Ett verktyg som gör företagets verksamhet mer logisk och förståelig för hela organisationen

Joakim Enquist, IUC Syd, Nasim Oveissi, TEK Kompetens och Johan Skogström, IUC Stål/Verkstad, har arbetat med att utforma utbildningen.

— Det ska vara ett verktyg som gör företagets verksamhet mer logisk och förståelig för hela organisationen. En strategi mot exempelvis en ökad cirkularitet, digitalisering eller hållbarhet måste vara praktiskt tillämpbar och begriplig, berättar Joakim Enquist.

Tio företag fick delta och bli coachade i en pilot

Regeringens strategi för omställning mot en mer cirkulär ekonomi utgår från visionen om ett samhälle som använder sina resurser mer effektivt i cirkulära flöden. Hållbarhet och cirkularitet har diskuterats länge, men många företag saknar redskap för att gå från tanke till handling.

IUC jobbade under 2020 med en pilotsatsning där tio företag i Västra Götaland, Bohuslän och Halland fick mötas för att gå igenom Business Model Canvas som ett verktyg, få inspiration, coachning samt dela erfarenheter för att utveckla sina affärsmodeller. Syftet var att se affärsmodellen som ett praktiskt redskap att använda i ledningsarbetet och mot organisationen, för att göra strategin tillämpbar i praktiken.

Bra modell för att kritiskt granska sitt kunderbjudande

Ett av företagen som gick piloten och som nu har nya verktyg för att förverkliga sin strategi mot ett mer cirkulärt företag, är Sven Johansson Bygg AB med verksamhet inom traditionell byggverksamhet, industriell produktion av prefabricerade väggblock samt Maskinuthyrning.

— Vi gick igenom grunderna i Business Model Canvas på ett sätt som gjorde det enkelt att se logiken, helheten och sambanden. Det är en bra modell för att kritiskt granska sitt kunderbjudande. Vi återkom till betydelsen av ett utifrån och in-perspektiv. Vi vill arbeta mer hållbart och cirkulärt, och vi gör det redan, men uppfattar kunderna det, och vad vill kunderna ha framåt? Och vad är unikt för oss? förklarar Annika Andersson, delägare och ansvarig för Marknad/Ekonomi.

Varför krångla till det?

— Modellen kan hjälpa oss att jobba systematiskt, ställa rätt frågor och få fram vassa argument för våra erbjudanden. Det var mycket som blev tydligt och en slutreflektion för mig var ”Varför krångla till det”? Jag tror att detta är ett arbetssätt som passar alla branscher, och alla typer av företag. Även små företag kan med ett bra verktyg jobba mer systematiskt med sina strategier och gå mot mål, fortsätter Annika Andersson.

Rikstäckande utbildning i affärsmodellering
Erfarenheterna från piloten har använts för att utforma ett erbjudande inom IUC Sverige – en rikstäckande utbildning i affärsmodellering, riktad till små och medelstora industriföretag över hela landet. Konceptet, som tas fram i samverkan mellan IUCs affärsarkitekter och företaget Cordial, består av en kombination av digitala utbildningsinsatser och företagsanpassad coachning.

MED UTGÅNGSPUNKT I DITT FÖRETAG FÅR DU

• Metoder för att analysera och definiera vad företaget gör idag, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas och hur du gör det strukturerat.
• Lära dig verktyg för affärsmodellering för att hitta nya lösningar, tillvägagångssätt och hur du kan dra fördel av organisationens kunnande, personal, marknad, kunder och partners.
• Övningar och träning i att själv kommunicera och uttrycka utveckling av de nödvändiga förändringarna till medarbetare och andra intressenter.
• Du får även möjlighet att utbyta erfarenhet och fördjupa ditt kontaktnät, höra hur andra gör, få stöd kring konkreta problemställningar och utvecklas tillsammans med gruppen.

Plats: Online.
Pris: 20 000 kr exklusive moms per deltagande företag
Målgrupp:
Tillverkande industriföretag
Arrangör: IUC Sverige
Tid & Datum: Uppdateras löpande.

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.
Samt gäller minst 2 deltagare/företag och max 12 företag/tillfälle.

Läs mer och boka plats

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas om du vill veta mer om utbildningen

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07

Dela via

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min

IUC bolag | IUCs erbjudande

IUC utvecklar metoder, verktyg och arbetssätt

IUC-nätverket har påbörjat ett internt arbete där vi arbetar fokuserat med bland annat hållbarhet och affärsmodeller. Syftet är att vi…

2 december, 2021 — Lästid 3 min

Industriföretag i Sverige | IUC bolag | Projekt

Simulering ger VSAB konkreta beslutsunderlag inför en robotinstallation

Västsvenska Stålkonstruktioner AB, VSAB, har genom projekt Robotlyftet genomfört en simulering av en tänkt robotlösning som ett steg i en…

22 maj, 2020 — Lästid 7 min

IUC bolag | IUCs erbjudande

IUC jobbar brett för att stärka svensk industri

Det är höst 2020 och läget i svensk industri är försiktigt optimistisk. De flesta har ställts inför tuffa utmaningar detta…

14 oktober, 2020 — Lästid 6 min