IUC jobbar brett för att stärka svensk industri

Det är höst 2020 och läget i svensk industri är försiktigt optimistisk. De flesta har ställts inför tuffa utmaningar detta corona-år. Parallellt med nedgång i efterfrågan och produktion har det extrema läget dock drivit fram innovation och nytänkande, inte minst inom digital kommunikation. Många har också mer än tidigare insett betydelsen av omvärldsbevakning – vad är på gång, vilka trender kommer att påverka oss som svenskt industriföretag?

Inom IUC Sverige kontaktar vi våra industriföretag, analyserar behov, och diskuterar insatser för stöd och utveckling. Oberoende av om man är ett mindre eller lite större företag ligger några av kärnfrågorna ofta inom områden som strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning, cirkulära affärsmodeller, produktionseffektivisering och automation/robotisering.

Ökat intresse för hållbarhet och cirkulära affärsmodeller inom industrin

Inger Rydén, industriell utvecklare.

Generellt finns en insikt ute i företagen, om att ständig utveckling är en nödvändighet för att inte halka efter och tappa konkurrenskraft. IUC möter företagen med öppna ögon och öron, och lyssnar efter det enskilda företagets specifika behov. Inger Rydén, industriell utvecklare på IDC West Sweden, en del av IUC Sverige:

– Vi ska vara som allmänläkare – vi ska inte i förväg definiera ett område och vi kommer inte med några förvalda mediciner. Vi har ett coachande förhållningssätt, lyssnar på företagen och diskuterar vilken väg som är strategiskt riktig.

En tydlig trend är ett ökat intresse för cirkulära affärsmodeller och att jobba mer hållbart. Det handlar om att utveckla nya material, att återvinna material, att jobba med olika modeller av uthyrning i stället för köp. Många jobbar nu också mycket mer aktivt med strategisk kompetensförsörjning.

– Industrin har en rejäl utmaning i att locka till sig den kommande generationen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Företag måste värderingsmässigt visa vad de står för, hur man jobbar med kompetensutveckling, med miljöfrågor, med jämställdhetsarbete, fortsätter Inger.

Inom IUC arbetar vi med en rad projekt inom frågor som dessa, med fokus på cirkulär ekonomi, hållbarhet, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Omvärldsbevakning, framtidsspaning och riskbedömning – viktiga ledningsfrågor

Claes Nilsson, industriell utvecklare.

Den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 kring automation och IoT, är inte längre en framtidsspaning, den är här. Och hur industrin anpassar sig efter den är i hög grad en ledningsfråga. Framgångsrika industriföretag har blicken långt fram, bevakar utvecklingen i sin bransch, gör riskbedömningar och jobbar strategiskt för att säkra sin kompetens för framtiden. Claes Nilsson på IUC Syd jobbar med upphandling i ett av IUCs större projekt inom kompetensutveckling:

– Att göra framtidanalyser och att planera för kompetensutveckling som stärker företagets strategiska utveckling är en ledningsfråga. Ett bra stöd till ledningen ger en grund för att förankra utvecklingsinsatser brett bland medarbetarna. Konkreta utbildningsbehov finns nu till exempel inom svetsning och fräsning. Det handlar idag allmänt om behov av mer kunskap, till exempel inom avancerad programmering, som robotsvetsprogrammering. Det handlar också om helt nya yrken, som drönarpilot. En tydlig trend är att vi genom ökade kunskapskrav får in fler kvinnor i industrin, och det ökade teknikinnehållet börjar också locka fler ungdomar.

Stärkt automation, robotisering, digitalisering – på allas agenda

Andréas Kostenniemi, industriell utvecklare.

Såväl små som medelstora industriföretag gör insatser för ökad automatisering och digitalisering, men från mycket olika utgångslägen, från att jobba med ett mer avancerat Excelark till att planera den helautomatiserade fabriken. Hur gör man för att öka sin produktionseffektivitet, för att hantera större volymer och växa? Andreas Kostenniemi, process- och verksamhetsutvecklare på IUC Norr:

– Automation och robotisering handlar ofta om stora investeringar. Men de flesta mindre industriföretag behöver göra ett gediget förarbete innan det är läge att planera för ökad automation. Man behöver se över hela verksamheten – affärsmodell, processer, flöden, produktionsmiljö. Här ser vi betydelsen av att ge företagen stöd, både i förarbetet och inför investeringar i ny teknik. Det gör vi bland annat inom Robotlyftet.

Johan Lundahl, industriell utvecklare.

En vanlig bild av automatiserad industri är robotar som dygnet runt gör samma saker och som hanterar stora volymer. Det är inte verkligheten för de mindre företagen. Johan Lundahl, industriell utvecklare på IDC West Sweden:

– De mindre företagen har många gånger bedömt att de har för låga volymer för att bära en investering i ökad automation. De har efterfrågat mer flexibla lösningar för produktion i små volymer. Nu finns det mer flexibla lösningar, och intresset har växt. Man tittar också på kollaborativa robotar som passar de små och medelstora företagen.

Stort intresse för innovation och nya material

Alltfler företag bygger sin affärsidé på möjligheten att använda spillmaterial och återvunnet material i sin produktion. Materialkunskap driver fram innovationer baserade på återvinning, och möjliggör utveckling av framtidens nya, hållbara material.

Christian Bergman är industriell utvecklare på IDC West Sweden i Skövde, där Material ConneXion Skövde finns, ett unikt materialbibliotek med 8000 avancerade material och tillverkningstekniker. Här kan man söka efter material med olika egenskaper – mjukt, stretchigt, komposterbart som exempel. Christian Bergman:

Christian Bergman, industriell utvecklare.

– Materialbiblioteket är en fantastisk möjlighet att ta del av ny kunskap inom materialkunskap. När jag pratar med företag som vänder sig till oss med ett konkret problem – de kan leta efter ett bättre material för ett specifikt moment i produktionen, så kan vi självklart direkt börja diskutera material. Men jag vill att företaget också lyfter blicken och ser på helheten, analyser processen. Det rätta är kanske inte att hitta ett material för ett moment där ett problem har dykt upp, utan att fastställa var problemet egentligen har uppstått. Det kan innebära att vi ser på hela affärsmodellen. Företaget har då fått ett antal frågor att fundera vidare på, som kan resultera i helt andra långsiktiga insatser.


IUC Sverige – regionala bolag över hela landet

IUC, Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan som täcker hela Sverige. Vi kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag från norr till söder. 

Tillsammans i IUC-nätverket finns 19 regionala bolag över hela landet. Nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som möter krav på hållbarhet och mångfald. IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag som exempelvis Robotlyftet, Produktionslyftet och Automation & Robotik.

Läs mer om IUC-nätverket

Dela via

Industriföretag i Sverige | IUC bolag | Projekt

Simulering ger VSAB konkreta beslutsunderlag inför en robotinstallation

Västsvenska Stålkonstruktioner AB, VSAB, har genom projekt Robotlyftet genomfört en simulering av en tänkt robotlösning som ett steg i en…

22 maj, 2020 — Lästid 7 min

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min

IUC Sverige | IUCs erbjudande

Träffa oss på Elmia Subcontractor

Kom och träffa oss på Elmia Subcontractor den 15-17 november och prata utveckling av svensk industri. Vi berättar bl.a om…

2 november, 2022 — Lästid 1 min

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min