IUC utvecklar metoder, verktyg och arbetssätt

IUC-nätverket har påbörjat ett internt arbete där vi arbetar fokuserat med bland annat hållbarhet och affärsmodeller. Syftet är att vi tillsammans ska utveckla befintliga metoder, verktyg och arbetssätt inom nätverket för att vi på bästa sätt ska kunna bidra i coachningen med våra industriföretag. Det sker ett gemensamt lärande där vi kan utbyta erfarenheter och sen implementera och sprida kunskapen vidare inom nätverket och ut till industriföretagen.

Industrin är inne i en snabb förändring. Vi utmanas av för höga temperaturer i vår atmosfär på grund av för mycket växthusgaser. För att möta gamla problem och nya utmaningar måste industrin arbeta med hållbarhet för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Det är viktigt att de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samspelar och stödjer varandra. Vi fick en pratstund med Helena Tinnert, IUC Kalmar län, som är en av teamledarna i Hållbarhetsgruppen och Joakim Enqvist, IUC Syd, som är en av teamledarna inom Affärsmodellsgruppen inom IUC-nätverket.

– Vi behöver fortsätta verka för att skapa stabilitet för livet på jorden. Som företagsfrämjare bör ligga steget före. Hållbarhetsgruppen är otroligt viktig utifrån att vi är en lärande organisation och kunskap ger oss mod att våga vara förebilder för oss själva och våra industriföretag, säger Helena Tinnert.

Hållbarhet integreras

För att lyckas väl i sitt hållbarhetsarbete bör hållbarhet integreras helt och hållet i organisationen. Våga tänka nytt och våga ifrågasätta det man gör idag och vad vi kan göra annorlunda imorgon. Företagen behöver se möjligheter med att arbeta med hållbarhet som en integrerad del i sin affär och vara benägna att förändras. Att se hållbarhet som drivande i arbetet med att utveckla sin affärsmodell tycker Joakim är en nyckel.

– Det är viktigt att hållbarhetsfrågan blir drivande i affärsmodellering. Hur kan vi tillsammans bidra till att verkligen få hållbarheten integrerad i affären? Företagen bör se de globala målen som en möjlighet att skapa nya affärer och det är vår uppgift att kunna stötta, säger Joakim Enqvist.

– Företag börjar förstå att det finns en kraft i att ställa om till hållbar utveckling. Men det är viktigt att ha grundläggande kunskap och förståelse. Ska vi kunna vara en del i företagens omställningen mot en hållbar framtid måste vi först utbilda oss själva. Den starkaste kraften i ett företag är kunskap. Kunskap innehåller gömda krafter, säger Helena.

Under ständig utveckling

Som medarbetare inom IUC-nätverket innebär det mycket kontakter med företag runt om i Sverige. IUCs uppdrag är att stötta och coacha företagen framåt för att blir mer konkurrenskraftiga. Metoder, verktyg och arbetssätt är hela tiden under utveckling där hållbarhet är en viktig del. Just att se problemet, äga problemet, finna nya lösningar och agera tycker Helena är en viktig del i att uppnå förändring.

– Vi måste ha modet att våga se utmaningen, äga problemet och agera. Våga fråga och ifrågasätta oss själva: Vad gör jag idag och vad kan vi göra annorlunda imorgon? säger Helena Tinnert.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07

Dela via

Industriföretag i Sverige | IUC bolag | Projekt

Simulering ger VSAB konkreta beslutsunderlag inför en robotinstallation

Västsvenska Stålkonstruktioner AB, VSAB, har genom projekt Robotlyftet genomfört en simulering av en tänkt robotlösning som ett steg i en…

22 maj, 2020 — Lästid 7 min

IUC bolag | IUCs erbjudande

Så jobbar IUC för att förverkliga nationell strategi mot ökad cirkularitet: Affärsmodell som ett praktiskt, begripligt förändringsverktyg

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter mot till exempel ökad cirkularitet, hållbarhet och digitalisering påskyndar utvecklingen av…

25 mars, 2021 — Lästid 4 min

IUC bolag | IUCs erbjudande

IUC jobbar brett för att stärka svensk industri

Det är höst 2020 och läget i svensk industri är försiktigt optimistisk. De flesta har ställts inför tuffa utmaningar detta…

14 oktober, 2020 — Lästid 6 min

Industriföretag i Sverige | IUC bolag | Projekt

Allt fler företag nyttjar Robotlyftet

Under våren 2020 har en handfull företag i Blekinge satsat på de erbjudanden som ges via Robotlyftet. Ett av dem…

9 juli, 2020 — Lästid 3 min