Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med Robotlyftet via Thomas Strand på Träcentrum som investeringen i ny teknik tog fart på allvar. Träcentrum är en del av nätverket IUC Sverige. – Vi hade aldrig gjort den här satsningen utan Träcentrum, säger Carl Ottosson, vd för Norrebo Träindustri.

Carl Ottosson, vd, Pär Ottosson, produktion och Sören Ottosson, marknad.

 

De små skogsvägarna som leder upp till Norrebo strax utanför Gnosjö ger inga indikationer på att detta är hemorten för en framgångsrik småländsk träindustri. Men här har Norrebo Träindustri haft sin vistelse sedan 1935 och under åren har de hela tiden jobbat med att utvecklas för att kunna möta marknadens behov och efterfrågan.

Företaget är specialiserat på att tillverka butiksinredning, displayställ och montrar – oftast som underleverantör. Produkterna från Norrebo används bland annat i butiker, mässor och andra offentliga miljöer. I tider då den fysiska handeln tenderar att minska står Norrebo stabila. Istället för volym handlar det nu ofta om mindre serier men mer specialanpassade lösningar, berättar Carl Ottosson, vd för företaget.

– Butiksnäringen har ju varit ansatt under en längre tid och när pandemin kom slog det kanske ännu hårdare mot butiker. Men vi ser en stor efterfrågan på mer specifika lösningar, mer kundanpassat även om volymerna är lite mindre, säger Carl.

Tanken på att automatisera delar av verksamheten är något som ständigt funnits med i tankarna hos ledningen. Idag finns ett robotiserat skivlager – ett så kallat kaotiskt lager.

– Men när vi har letat efter andra automatiseringslösningar har vi inte hittat något som passar våra behov – eller vår plånbok, berättar Carl. I samband med att Norrebo införde korttidspermitteringar tog de kontakt med Träcentrum för att få hjälp med utbildningsinsatser för den permitterade personalen.

Flyttbar robot i produktionen

– Då började vi också prata om Robotlyftet med Thomas Strand och sen gick det ganska fort från förutsättningsstudie till beslut, berättar Carl.

Studien på Norrebo genomfördes av OpiFlex. Den visade ganska snart att de traditionella, och standardiserade, robotlösningarna inte passade i Norrebos verksamhet. Däremot föreslogs en robot som kan flyttas mellan två olika maskiner och som går snabbt att programmera.

– Då får vi en helt annan flexibilitet samtidigt som vi kan dra nytta av roboten fullt ut. Dels får vi en ökad kapacitet tack vare att roboten kan köra fler timmar per dygn. Men vi får också en smidig lösning eftersom roboten kan användas vid två olika maskiner, berättar Carl.

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med Robotlyftet via Thomas Strand på Träcentrum som investeringen i ny teknik tog fart på allvar.

– Vi hade aldrig gjort den här satsningen utan Träcentrum, säger Carl Ottosson, vd för Norrebo Träindustri.

Eftersom roboten ska kunna flyttas i fabriken har säkerheten varit en viktig fråga under hela förstudien. Vid varje maskin placeras ett antal laseravkännare som stannar roboten om de bryts. En annan fråga som också varit avgörande är utrymmet som roboten kräver.

– Vi undersökte även om roboten kunde användas vid kantlistningsmaskinen men insåg att det inte blev lönsamt. Enligt de kalkyler vi arbetat fram under förstudien blir roboten lönsam redan när fler än 30 bitar ska produceras, säger Carl.

Personalstyrkan i Norrebo är idag cirka 30 personer och Carl ser inte att det kommer att förändras på grund av roboten. Snarare tvärtom.

– Vi behöver alltid få tag i kompetent personal och med mer automatisering i fabriken kan vi förhoppningsvis attrahera en yngre målgrupp som vill jobba med trä men samtidigt med ny teknik, avslutar han.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet


Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Senior Projektledare

Martin Hedman

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

Dela via

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min

Industriföretag i Sverige

Automationscheck för utveckling

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering…

13 juni, 2022 — Lästid 1 min

IUC Sverige | IUCs erbjudande

Träffa oss på Elmia Subcontractor

Kom och träffa oss på Elmia Subcontractor den 15-17 november och prata utveckling av svensk industri. Vi berättar bl.a om…

2 november, 2022 — Lästid 1 min

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min