Online | Tjänster och erbjudanden

Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt förändringsverktyg

Online

Flera datum, start 7 maj

Anmäl här
Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt förändringsverktyg
Online
Flera datum, start 7 maj

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering påskyndar vikten av utveckling av företagens befintliga eller nya affärsmodeller. För detta behöver företag både en förmåga och verktyg att hantera utvecklingen. Genom att identifiera företagets affärsmodell och med Business Model Canvas, som det centrala förändringsverktyget, blir företagets utvecklingsplan strukturerad, logisk och förståelig för hela organisationen.

Steget för att utveckla affären och fortsätta vara relevant är olika långt. Därför är det viktigt att blicka framåt. Vart skall företaget befinna sig, i höst och om tre år? Vi ger dig insikt, verktyg och en förmåga att använda dessa för att samla företagets kreativitet i en konkret plan

MED UTGÅNGSPUNKT I DITT FÖRETAG FÅR DU
  • Metoder för att analysera och definiera vad företaget gör idag, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas och hur du gör det strukturerat.
  • Lära dig verktyg för affärsmodellering för att hitta nya lösningar, tillvägagångssätt och hur du kan dra fördel av organisationens kunnande, personal, marknad, kunder och partners.
  • Övningar och träning i att själv kommunicera och uttrycka utveckling av de nödvändiga förändringarna till medarbetare och andra intressenter.
  • Du får även möjlighet att utbyta erfarenhet och fördjupa ditt kontaktnät, höra hur andra gör, få stöd kring konkreta problemställningar och utvecklas tillsammans med gruppen.

Efter att företaget deltagit på tre intensiva dagar som varvar grunderna i affärsmodellering, inspirationsföreläsningar, konkreta övningar och individuell coachning har företaget fått en kickstart och kommit igång med sin utvecklingsresa. Du som deltagare kommer även att ha med dig en grund i form av verktyg och metoder för att fortsätta utveckla företaget bortom utbildningen.

UTBILDARE:

Dag 1 Introduktion till affärsmodell: Certifierade affärsarkitekterna Nasim, Oveissi, TEK Kompetens, Joakim Enquist, IUC Syd och Johan Skogström IUC/Stål & Verkstad.
Dag 2–4 Utbildning och Examination: Torbjörn Matton och Olof Pompe, Cordial AB.

Plats: Online.
Pris: 20 000 kr exklusive moms per deltagande företag
Målgrupp:
 Tillverkande industriföretag
Arrangör: IUC Sverige
Tid & Datum:

7 september – Introduktion till affärsmodell
14 och 21 september – utbildning

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.
Samt gäller minst 2 deltagare/företag och max 12 företag/tillfälle.

Boka plats

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova