Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu finns utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande små och medelstora företagen har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. För att tillgodose industriföretagens behov erbjuder IUC Sverige utbildningar inom ramen för projektet Automation & Robotik.

Utbildningar för industrin i hela Sverige

Dels finns en endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare, dels finns en tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion. Utbildningarna genomförs digitalt och erbjuds den tillverkande industrin runt om i hela Sverige via IUC-nätverket. Den första utbildningen syftar till att öka beställarkompetensen hos deltagarna för att förenkla att ta ett nästa steg. Tvådagarsutbildningen är till för medarbetare i företagen.

— Vi ser en stor efterfrågan och intresse av möjligheterna med automationslösningar i industriföretagen. Genom att kombinera dessa två utbildningar når deltagande företag en breddad kompetens inom automation och robotik för både ledare och medarbetare, vilket ger en bra grund för fortsatt arbete, säger Thomas Nilsson, VD för IUC Sverige.

Beställarkompetens ger rätt krav på automation

Utbildningen i beställarkompetens ökar förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har gällande automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Utbildningen klargör frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal?

Omställning för medarbetare i produktion

Tvådagarsutbildningen i omställning för medarbetare i produktion ger kunskaper inom omställning till automationslösningar. Kursen har som mål att;

  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
  • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
  • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
Rekordverken utbildade sig inför en kommande robotsatsning

Magnus Hgelberg, produktionschef på  Rekordverken i Kvänum.

Magnus Hagelberg är produktionschef på Rekordverken i Kvänum och berättar att två av deras medarbetare gått utbildningen ”Omställning för medarbetare i produktion”. De valde att genomföra den inför en kommande satsning på kollaborativa robotar och känner att den gett dem en bra grund inför en installation.

— För vår del var det här ett första steg i vår satsning då vi vill ha kompetensen i huset utan att vara beroende av en extern part. Att utbildningen var helt digital gjorde det extra smidigt eftersom medarbetarna kunde sitta här på företaget och genomföra den. Dessutom har de fått varva både teori och vissa praktiska moment genom att prova att programmera i en virtuell miljö.

Mina kollegor kom ut ur konferensrummet och var helt lyriska och utbrast – nu vet vi precis vad vi gjorde för fel vid det förra automationsprojektet!

Axel Carlsson, Operations Manager på Fogmaker International AB. Deltog i Omställning för medarbetare i produktion.

Bra kunskap inför ett automationsprojekt

Stefan Karlsson är projektledare på IUC Kalmar och nodansvarig för Robotlyftet och ser att automation och robotisering är viktigt för svensk industri fortsatt ska vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad.

—  Utbildningen är perfekt för producerande industriföretag som står inför en automationsresa. Det är många saker att tänka på för ett lyckat automationsprojekt, och dessa utbildningar ger företaget en mycket bra inblick i vad som krävs och ger bra verktyg för att lyckas.

Mer information om respektive utbildning

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

 


Om Automation & Robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Automation & Robotik syftar till att nationellt skapa insikt och förbereda SMF industriföretag för investeringar i automation och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Läs mer om Automation & Robotik

Dela via

Information

Möt industrin från Värmland, Skåne och Skaraborg i IUC-montern på Elmia Subcontractor

Kom och möt oss i IUC-montern den 14-16 november på Elmia Subcontractor i Jönköping, norra Europas största underleverantörsmässa för industrin. Träffa ett flertal tillverkande…

8 november, 2023 — Lästid 1 min

Projekt

Smarta Robotar gör produktionen enklare

På Stolab i Smålandsstenar har man kommit långt i automatiseringen av produktionen. Den senaste investeringen är en VR-lösning som gör…

30 november, 2021 — Lästid 5 min

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min