Arrangeras av IUC Sverige

Automation & Robotik | Online

Utbildning för ledare, 1 dag - distans

Online

Flera starter under hösten/vintern 2021

Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning för ledare, 1 dag - distans
Online
Flera starter under hösten/vintern 2021

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Arrangör: IUC Sverige
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Plats: Online
Tid:
Kl. 8:30 – 12:00, samt möjlighet till frågor 13:00-14:30.
Flera starter under hösten/vintern 2021. Klicka på resp. datum för anmälan.

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

 


Om kursen

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna. Du får även prova på grundläggande robotprogrammering.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Aktiviteten arrangeras genom projektet Automation & Robotik som finansieras Europeiska Socialfonden.

 

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova