Arrangeras av IUC Sverige

Automation & Robotik | Online

Utbildning för medarbetare, 2 dagar - distans

Online

Flera starter under hösten/vintern 2021

Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning för medarbetare, 2 dagar - distans
Online
Flera starter under hösten/vintern 2021

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Arrangör: IUC Sverige
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  
Plats: Online
Tid:
Kl. 8:30 – 16:00 båda dagarna.
Flera starter under hösten/vintern 2021. Klicka på resp. datum för anmälan.

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle


Om kursen

Kursens mål 
 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).  
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning 
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.  
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  

Kursinnehåll

Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande
 • Produktionsteknik (inklusive TPU)
 • Automationsteknik
 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)
 • Framtid och trender
 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång
Min roll i organisationen
 • Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.
 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?
 • Säkerhet och riskhantering
 • Ansvar och befogenheter
Grundläggande robotik
 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering
Prova på arbete tillsammans med en robot  
 • Handhavande
 • Programmering
 • Integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. Maximalt 20 deltagare/tillfälle. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen och utbildningarna utförs genom Automation & Robotik i samarbete med Robotdalen och RISE och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen är på övergripande nivå, där exempel och verktyg som används finns från flera leverantörer. För prova på övningarna används endast robot från en leverantör. Eftermiddag dag två bjuds även andra robotleverantörer in för en fyra timmars minimässa. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.

 


Aktiviteten arrangeras genom projektet Automation & Robotik som finansieras Europeiska Socialfonden.

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova