WME Mechanics: Robotisering kräver gediget förarbete

WME Mechanics i Ystad, med 27 anställda, arbetar huvudsakligen med högkvalificerad svetsning, men även fräsning, svarvning, skärning. WME Mechanics är ett av många företag som nu får stöd i sin robotisering genom Robotlyftet, en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella strategi Smart industri.

— När jag fick reda på möjligheten att få stöd i vår robotiseringsprocess var min spontana reaktion ’Yes!’. Det finns en enorm tillväxtkapacitet i svensk industri om företag som vi – mindre företag med stort behov av ökad automation och robotisering – kan få hjälp att dels få upp frågan på bordet, dels få guidning i teknikvalen. Parallellt med att vi har haft en mindre robot i drift har vi nu tagit fram en plan för investering och installation av en ny stor, avancerad robot. Under en förutsättningsstudie har vi jobbat i ett team tillsammans med IUC och diskuterat allt från strategiska frågor till tekniska detaljer för olika robotmodeller. Vår viktigaste informationskälla har varit våra duktiga medarbetare i verkstan. Vi ska bygga på deras erfarenheter, de måste ges utrymme att leda och styra, berättar VD David Åqvist.

David Åqvist, VD WME Mechanics.

En lyckad robotisering kräver gediget förarbete

— En förutsättning för att installera en stor robot här hos oss är större yta, och vi håller nu på att bygga ut fabriken. Ett bygge tar alltid sin tid, och det är bra, för det ger oss tid att lyssna, tänka och reflektera. Parallellt med bygget tar vi lärdom av den rådgivning vi fått. En lyckad robotinvestering kräver ett gediget förarbete som handlar om analys av flöden och processer. Lean, 5S, flödesfrågor – det är sådant vi jobbar med nu. En bra väg är att börja i liten skala med mindre investeringar och säkerställa en bra kontroll över effektivitet och lönsamhet innan man går vidare med större robotinvesteringar. Det kan vara en svår men nödvändig resa. Här har IUC varit ett mycket bra stöd, fortsätter David Åqvist.

Ser vi ett par år framåt, så räknar vi med att robotiseringen kommer att skapa betydande effektiviseringsförbättringar och ökad konkurrensförmåga, att vi har kvar kvalificerade svetsare som arbetar med de svåra uppgifterna, och som kan handleda nya medarbetare. På längre sikt är vår förhoppning att effektiviseringen och robotiseringen ger oss möjligheten att ta in jobb som vi inte ens kan tänka oss idag och i helt andra volymer, avslutar David Åqvist.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min

Information

Möt industrin från Värmland, Skåne och Skaraborg i IUC-montern på Elmia Subcontractor

Kom och möt oss i IUC-montern den 14-16 november på Elmia Subcontractor i Jönköping, norra Europas största underleverantörsmässa för industrin. Träffa ett flertal tillverkande…

8 november, 2023 — Lästid 1 min

Information

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora & ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. När vi summerar denna avslutande rapportserie ser vi att 9…

27 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Information | Omställningslyftet

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har…

4 augusti, 2023 — Lästid 1 min