Svarvmekano: Mer utbildning och bättre beslutsunderlag tack vare Robotlyftet

Svarvmekano i Malmö håller man på att installera två nya robotceller vid två svarvar. Företaget som är specialister inom svarvning och fräsning har sedan många år använt robotar i produktionen.

Genom Robotlyftet har man nu kunnat lägga ordentligt med tid på förberedelser och fått bra beslutsunderlag inför de nya investeringarna.

Fredrik Gordon, VD på Svarvmekano.

Fredrik Gordon, vd på Svarvmekano, betonar behovet av ökad kompetens, både när det gäller automation och själva maskinprogrammeringen:

— Det stöd vi kunde få genom Robotlyftet och genom en Automationscheck passade bra med våra idéer. Vi har kunnat avsätta tid för att höja kompetensnivån hos alla operatörer, och tillsammans med personalen kunnat gå mer på djupet i frågor kring hur en robot programmeras, och varför den programmeras på ett visst sätt. Det ger en ökad förståelse när man sen går in på vad som är signifikant vid maskinbetjäning och vad som är viktigt att tänka på vid hantering av automationen.

En drivkraft att skapa bra arbetsmiljö som attraherar nya medarbetare

Produktionen hos Svarvmekano innebär en del hantering av tunga stålbitar, monotona arbetsuppgifter och tunga lyft. Med installationen av nya robotar får operatörerna nya arbetsuppgifter, och bättre arbetsmiljö.

— Vi ser inte att robotar ska ersätta personal, de ska underlätta för personalen. Det är en viktig drivande tanke bakom vår ökade automation. Vi måste vara en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera nya medarbetare. Att hitta en specifik kompetens på lite högre nivå kan vara en utmaning, men det ska vi klara av. En avancerad utrustning blir aldrig bättre än den personal som jobbar med den. Så vi utbildar kontinuerligt vår personal.

Automationschecken har skapat utrymme för utbildningar och simuleringar

Förutom de två robotceller som nu installeras planerar man för ytterligare en robotcell lite längre fram. Svarvmekano har gjort förberedelsearbetet, med kartläggning och handlingsplan, tillsammans med en coach från Robotlyftet och med den integratör som också levererar robotcellerna.

Precis nyanländ robotcell under installation på Svarvmekano.

Automationschecken har gett det extra utrymme som behövdes för att ta fram bra utbildningar, göra simuleringar, enklare prover, och ta fram verifikationer på att man tänkt rätt. Tillsammans gjorde detta att beslutsunderlaget blev bra.

— Vi är väldigt nöjda med det vi nu har gjort och det stöd vi fått. Vi har fått insikter om lösningar till olika flaskhalsar och ökad kunskap om robotar, om gripdon och framtida möjligheter. Vi har kunnat lägga mer tid och resurser, och involverat fler personer i förberedelser och genomförande av de nya robotcellerna. Det har lagt grunden för lyckade investeringar.

Camilla Dahlin, IUC, som varit Svarvmekanos coach inom Robotlyftet:

— Svarvmekano har några viktiga pusselbitar för en lyckad implementering av A/R i sin produktion. De är nyfikna och vill veta mer, har mod att testa sig fram, de tar gärna in konsultstöd och samspelet mellan integratören PMA och Svarmekano har varit förträfflig. Sist men inte minst är involvering och utbildning av personal som ska jobba med robotarna framöver en viktig framgångsfaktor.

Fredrik Gordon ser fram emot att komma igång med testkörning av de nya robotcellerna. Produktionen går nästan på 100 procent trots Corona-tider.

— Vi har inte blivit påtagligt drabbade. Våra större kunder inom foodtech, medtech och gruvnäring har gått bra. Det har hänt att saker stannat upp och tagit lite längre tid. Några av våra leverantörer har fått göra permitteringar, och vi själv har haft en del sjukskrivningar. Då kan det vara svårt att planera. Men vi har fått in nya kunder och sammantaget ser det ut som att omsättningen för 2020 kommer att ligga på 2019 års nivå och det är vi nöjda med.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Projekt

Smarta Robotar gör produktionen enklare

På Stolab i Smålandsstenar har man kommit långt i automatiseringen av produktionen. Den senaste investeringen är en VR-lösning som gör…

30 november, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Automation | Industriföretag i Sverige

Ekonomiskt stöd i form av automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en…

18 januari, 2023 — Lästid 7 min