Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en ”all inclusive”-process där Eco3 renoverar, återställer och uppgraderar kaffemaskiner. Nu har företaget tagit steget in i Omställningslyftet med ambitionen att utveckla verksamhetens hållbara affärsplan.

– Vår grundtanke i företaget är att kunderna ska känna inspiration och göra en bra affär både ur klimatsynpunkt men förstås även ekonomiskt, säger Emma Andersson, vd och medgrundare.

Eco3 löser i dag en stor utmaning för återförsäljare av kaffemaskiner i Sverige vars kunder ofta hyr ut en kaffemaskin på en 3-5-årsperiod. Därefter står återförsäljarna med dessa kaffemaskiner i lager som begagnad park och är ofta funktionella men skrotas i för stor utsträckning då tidsbrist och kunskap för en djupare renovering och uppgradering av produkten saknas.

– Återförsäljarna köper nya kaffemaskiner från tillverkare och på samma sätt erbjuder vi att de kan köpa renoveringstjänsten av oss på deras på begagnade maskinpark. Genom autentisk utförda serviceprotokoll framtagna i samspråk med tillverkaren och kund får de tillbaka en maskin i nyskick när vi är klara med den, säger Emma Andersson.

Det blir allt viktigare att kunna presentera ett hållbart erbjudande på marknaden och inte endast sälja nytt utan en kombination med cirkulära produkter.

Emma Andersson

Ökad efterfrågan på cirkulära tjänster

En annan utmaning för återförsäljarna är att allt fler upphandlare efterfrågar maskiner som är begagnade.

– Det blir allt viktigare att kunna presentera ett hållbart erbjudande på marknaden och inte endast sälja nytt utan en kombination med cirkulära produkter, säger Emma Andersson.

Josefina Sallén är fokusområdesledare och coach inom cirkulär omställning hos RISE och arbetar just nu med Eco3 inom Omställningslyftet.

– Att möjliggöra ett cirkulärt angreppssätt på marknaden kommer bli grundläggande inom de flesta branscher i framtiden. Eco3 har ett försprång just nu innan fler aktörer kommer igång på allvar med cirkulära tjänster, säger hon.

Eco3 erbjuder tre nivåer av tjänster med renovering, reparation och uppgradering av kaffemaskiner.

– Många maskiner är faktiskt uppbyggda från början så att det går att konvertera och uppgradera till en för dagen mer eftertraktad maskin. Exempelvis uppgradera från malet till hela bönor, integrera kylt och kolsyrat vatten, uppgradera smakteknologier för att kunna anpassa kaffemenyn till dagens krav från kaffedrickare. Det cirkulära erbjudandet från oss ska vara minst lika attraktivt och trendigt som en ny maskin.

Närrenoverat i Värmland

Genom Eco3 kan kunderna få hjälp att skräddarsy utseendet på kaffemaskinen med hjälp av färger, branding eller foliering som bättre passar kundens egen grafiska profil eller hur ytan i lokalerna ser ut.

– I stället för att köpa allting helt nytt i kaffehörnan med större kostnader som följd så går det att justera en uppfräschad maskin med rätt utseende. Dessutom gör vi allting här i Värmland vilket många kunder uppskattar jämfört med att transportera maskinen utanför landets gränser för att sedan transportera tillbaka den, berättar Emma Andersson.

Eco3 startades av Emma Andersson tillsammans med tre kollegor som tillsammans har över 60 års erfarenhet av kaffebranschen.

– Vi har ju gedigen kompetens och erfarenhet, både vad gäller kaffet, marknaden och maskinerna vilket gör att vi förstår kundernas behov på djupet. När vi presenterade vårt erbjudande till Beans in Cup, en rikstäckande aktör som säljer kaffelösningar mot företag i Sverige, så välkomnades vi med öppna armar och de gick in som delägare med 20 %, säger hon och fortsätter:

– Det var precis det som branschen behövde enligt dem för att öka andelen cirkulära kaffelösningar i marknaden där deras kundlöften är hållbarhet, smak och service, säger Emma Andersson.

Eco3 har väldigt bra koll på hela kedjan i det cirkulära tankesättet, så en kvalitetssäkring via Omställningslyftet är ytterligare ett kvitto på att de gör rätt.

Josefina Sallén

Beräkning av klimatavtrycket

Inom Omställningslyftet är Eco3:s vilja att få hjälp med att verifiera deras framtagna klimatberäkningar som de tagit fram och utveckla dem tillsammans med RISE.

– Vi ville ha en extern kvalitetssäkring för att säkerställa klimatnyttan med våra tjänster. Helt enkelt för att kunna informera våra kunder ännu bättre och visa siffror på hur det ser ut, säger Emma Andersson.

Det var via IUC Stål & Verkstad som Omställningslyftet och Josefina Sallén kom i kontakt med Eco3.

– Vi har tidigare arbetat med IUC och de visste vilka kunskaper som fanns inom cirkulära tjänster hos oss inom RISE. Då passade Omställningslyftet perfekt för Eco3, säger Josefina Sallén.  Vi såg ju att Eco3 har väldigt bra koll på hela kedjan i det cirkulära tankesättet, så en kvalitetssäkring via Omställningslyftet är ytterligare ett kvitto på att de gör rätt.

Kvalitetssäkringen innebär att RISE genom Omställningslyftet tittar på klimatberäkningar och koldioxidavtrycket hos Eco3. Företaget har gjort egna beräkningar men vill nu ha en extern part som granskar underlaget.

– Eco3 har skapat ett bra underlag med en inventering på alla komponenter, deras massa och kostnad. Nu ska vi guida Eco3 i deras pågående livscykelanalys arbete som går ut på att analysera vad som krävs för att producera komponenterna rent koldioxidmässigt. Det kommer att ge Eco3 ett bra underlag när de renoverar maskinerna och pratar med kunder, säger Derek Diener, Senior Researcher inom Sustainable Business på RISE.

Mått på cirkularitet

Inom Omställningslyftet kommer Eco3 även få stöd att räkna på cirkularitet vilket ger ännu mer underlag som de kan presentera för kunderna.

– Här tittar vi på möjligheten att uppskatta cirkularitet både baserat på massa och på ekonomiskt värde. Eco3 har ett stort engagemang i dessa frågor och vill göra rätt vilket gör att det har alla förutsättningar att bli riktigt bra, berättar Derek Diener.

Under 2022 har Eco3 hittills återcirkulerat cirka 900 kaffemaskiner vilket uppskattningsvis gett en klimatbesparing på drygt 103 000 kilo koldioxid. Målet för året var 750 maskiner, så redan är företagets mål uppnådda. Emma Andersson berättar om responsen från kunderna:

– Kundernas feedback är att de med trygghet och stolthet säljer sina cirkulära lösningar tillbaka till marknaden. De är överraskade av hur hög andel av deras maskinpark nu kan säljas tillbaka och inte åka på skroten som fallet varit innan. Vi är oerhört glada när vi kan överraska kunderna positivt och få vara med på ett hörn och ändra och driva dessa koncept tillsammans. Nu ser vi fram emot att utveckla företaget ännu mer, avslutar Emma Andersson.


Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Läs mer om Omställningslyftet

Läs mer om Kickstart Hållbarhet

Klicka här för att göra en intresseanmälan

Vill du veta mer om Omställningslyftet?

Kontakta Thomas eller Martin.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07

Senior Projektledare

Martin Hedman

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

Dela via

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Information | Omställningslyftet

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har…

4 augusti, 2023 — Lästid 1 min

Omställningslyftet

Gebo Snickerier vill ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå

Gebo Snickerier i Ystad tillverkar dörrar i trä till byggmarknader i hela Sverige. Företaget vill ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå och…

14 juni, 2023 — Lästid 5 min

Information | Omställningslyftet

300 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 300 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

14 april, 2023 — Lästid 1 min