Rscued investerar i en helhetslösning

Rscued, i Helsingborg, tillvaratar skadad frukt och grönt och producerar juicer i olika smaksensationer. De har ett tätt samarbete med lokala importörer och hämtar produkter som blivit skadade i transporten eller som skulle ta skada av en ytterligare transport inrikes. De felfria delarna används och konsumenten hittar igen produkterna i butikshyllorna runt om i Sverige. De tar hand om cirka 400 ton per år och det är tillgången av råvaran som styr vilka smaker som produceras.

Rscued har deltagit i Robotlyftet där man gjort en förutsättningsstudie och fått en automationscheck. Deltagande i projektet har bidragit till en ökad insikt om att en investering är möjlig och ekonomiskt gångbar.

– Kunskapsnivån kring robotisering har ökat. Externa integratörer har varit på plats flera gånger och samtalat och brainstormat med personalen. Vi har fått olika alternativ som vi tillsammans diskuterat, säger Marko Tukaric, production manager, Rscued Fruits.

Personalen, Rscued.

Automationschecken har bland annat använts till att förstå behovet, göra en kravspecifikation och utformning av produktionen. För Rscued har det varit viktigt att ta bort arbetsmoment som över tid som kan bidra till belastningsskador.

– Personalen har fått förståelse för hur man ska arbeta med en robot och även hur det hjälper människan i det dagliga arbetet. Med just att ta bort moment som över tid inte är bra för kroppen. Vi har även varit med och utformat stationen, säger Marko.

En av automationslösningarna hos Rscued.

Marko berättar att målet är att över tid investera i fler automationslösningar. Det första steget har varit en helhetslösning som innefattar tre olika verktyg för att plocka deras olika flaskor och tråg med, en design för hur flaskorna ska presenteras på bandet och en station för att ställa flaskorna i tråg.

– Projektet gav oss kunskap att beställa installationen. Vid fler eventuella investeringar av robotar kommer vi behöva höja kunskapsnivån ytterligare.

– Vi har funderat på att investera i en robot under en tid och Robotlyftet blev en möjliggörare, säger Marko.

 

 

 


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet


Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Senior Projektledare

Martin Hedman

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

Dela via

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Information | Omställningslyftet

300 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 300 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

14 april, 2023 — Lästid 1 min

IUC Sverige | Lean forum | Produktionslyftet | Samverkan

Strategisk samverkan för industrins utveckling

Det finns ett stort utvecklingsbehov inom den svenska industrin, där företagens utmaningar ser olika ut i olika delar av landet…

8 mars, 2023 — Lästid 2 min

Information | Omställningslyftet

200 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 200 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

20 februari, 2023 — Lästid 1 min