Rögle Tröskeln – ökad automation, ny produkt, nya kundgrupper

Rögle Tröskeln, med åtta anställda, har sin verksamhet i utkanten av Örkelljunga. Sedan 1987 har företaget tillverkat trösklar i bland annat ek, ask och bok. Nuvarande ägare tog över bolaget 2017 och startade då olika förbättringsarbeten, bland annat kring ökad digitalisering.

När Rögle Tröskelns vd Jani Mirsch inledde diskussioner med en coach från Robotlyftet, och man tillsammans började arbeta med en förutsättningsstudie, var huvudfrågan att se på möjligheter för automation och robotisering vid lackering/lasering av trösklarna. Ökad miljömedvetenhet var en drivkraft för att utveckla ett mer hållbart koncept och komma bort från de alkoholbaserade lackerna.

Rögle Tröskelns ägare, Jenny och Jani Mirsch.

Nulägesanalys lyfte blicken för en rad nya möjligheter

Man testade vattenbaserade lacker, kom snabbt framåt, och kunde gå över till produktion med de nya lackerna utan att behöva investera i nya maskiner. Nu jobbar man hållbart, utan farliga utsläpp. Förutsättningsstudien var en ögonöppnare för Rögle Tröskeln.

Den nulägesanalys vi gjorde under förutsättningsstudien hjälpte oss att lyfta blicken och se på en rad olika möjligheter för utveckling av företaget. Vi såg över produktionsflöde, logistik, produktutbud, kundgrupper… vi satte igång diskussioner som jag nu kan se gav oss en enorm skjuts framåt. Vi hade tidigare tänkt att vi är ett så litet företag – kan vi verkligen ta steg mot nya produkter, nya kunder, göra investeringar i robotar? Nu ser vi att det kan vi absolut, men det hade inte hänt utan den professionella coachning vi fick i Robotlyftet.

VD Jani Mirsch.

Beviljad automationscheck

I samband med att Rögle Tröskeln sökte och beviljades en automationscheck, kom Jani Mirsch i kontakt med ett företag, ett snickeri, som utvecklat en egen modell för förberedelse för ökad automation och robotisering. Tack vare automationschecken vågade man ta steget och ta hjälp av företaget. ”Nu kör vi!” som Jani Mirsch uttrycker det.
Och nu är man mitt uppe i arbetet med att implementera modellen. Man har identifierat en ny produkt, som liksom trösklar görs i trä, i ett litet format, och kan produceras i stora volymer. Man skissar på en ny produktionslinje med ökad automation. Tanken är att både utnyttja befintlig maskinpark och att investera i robotisering. Rögle Tröskeln har till exempel en befintlig bearbetningsmaskin som kan kompletteras med en robot för matning av maskinen.
— När vi väl bestämt oss för att implementera modellen så har det gått fort. Det innebär stora förändringar med ny produkt, nya kundgrupper och ny teknik. Det är många bollar i luften nu! Men vi har så smått kommit igång med produktionen. Vi har fortfarande mycket kvar att utveckla med manuella moment – som sågning – där vi fortsätter att se på möjligheter med ökad automatisering, avslutar Jani Mirsch.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min

Automation | Industriföretag i Sverige

Ekonomiskt stöd i form av automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige

Automationscheck för utveckling

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering…

13 juni, 2022 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en…

18 januari, 2023 — Lästid 7 min