Robotlyftföretag bidrar med utrustning till sjukvården: Många vinnare när Ljungby Tech levererar skyddsvisir

Ljungby Tech, mekanisk industri i Ljungby, är ett av många företag som deltar i Robotlyftet – en satsning som ger industriföretag i Sverige stöd för ökad automation och robotisering. Företaget hade precis gjort en förutsättningsstudie och specificerat planer på en ny robotcell när konsekvenserna av coronaviruset blev alltmer tydliga.

Vi kommer att fortsätta våra automationsplaner men just nu ser vi både behov av att skapa handlingsplaner för att säkra vår egen framtid, och att göra insatser för samhället.

Mattias Håkansson, vd på Ljungby Tech.

– I ett sådant här läge gäller det att vara snabbfotad, och det kan vi vara, som en ganska liten organisation. Vi är både snabba och envisa! Med vår kunskap, våra kontakter och vår utrustning har vi tagit fram en prototyp för ett ansiktsvisir till vården. Genom Arbetsmiljöverkets snabbspår för tillverkning av skyddsutrustning fick vi den godkänd genom en något förenklad procedur, fortsätter Mattias.

Flera får jobb när en miljon ansiktsvisir ska monteras och levereras.

På Ljungby Tech är nu produktionen av ansiktsvisir i full gång. Man har byggt upp ett nytt utrymme för montering, och där arbetar både ungdomar, entreprenörer och andra som behöver jobb. En person som driver ett mindre hotell vars verksamhet påverkats negativt, har gått in som arbetsledare.

Företaget har fått tillstånd att leverera en miljon visir under 2020, och man kommer att söka nytt tillstånd för att kunna fortsätta leverera fler under 2021. Den största delen av leveranserna går till kommuner, regioner och privata sjukhus i Sverige, men visiren har också väckt stort intresse utomlands. Nu jobbar 8 – 10 personer i den nya monteringsslingan, och ambitionen är att vara uppe i runt 20 personer efter hand.

Det känns väldigt bra att vi lyckats ta fram och börjat leverera ansiktsvisiren. Det är bra för Sverige där vården har brist på material, det är bra för ungdomar och andra som får jobb hos oss, och det är bra för vårt företag som utvecklat en ny produkt och en ny monteringstjänst.

Fortsatt fokus på ökad robotisering

Den ordinarie produktionen för Ljungby Tech har än så länge inte påverkats nämnvärt av det allmänna krisläget. Man har kunder i många olika branscher och är därför inte så sårbar. Arbetet inom Robotlyftet kommer att fortsätta, med fokus på en robotiserad fräsmaskin där man kommer att kunna bearbeta produkter mer effektivt, med bland annat efterbearbetning och märkning.

Läs mer om LBY Tech här


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Projekt Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet


Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Projekt

Flexibel robot skapar bättre arbetsmiljö på Climator

Kommer Sverige att få tillgång till ett vaccin mot Covid-19 är det inte omöjligt att denna temperaturkänsliga vara kommer att…

29 juni, 2020 — Lästid 4 min

Industriföretag i Sverige | IUC bolag | Projekt

Allt fler företag nyttjar Robotlyftet

Under våren 2020 har en handfull företag i Blekinge satsat på de erbjudanden som ges via Robotlyftet. Ett av dem…

9 juli, 2020 — Lästid 3 min

Information

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och…

24 september, 2020 — Lästid 9 min

Projekt

WME Mechanics: Robotisering kräver gediget förarbete

WME Mechanics i Ystad, med 27 anställda, arbetar huvudsakligen med högkvalificerad svetsning, men även fräsning, svarvning, skärning. WME Mechanics är…

22 juni, 2020 — Lästid 4 min