Robotlyftet gav Skandia Elevator kunskaper och stöd till gedigna förberedelser

Robotlyftet stöttar företag över hela landet, för att stimulera tillväxt och innovation, med genomtänkta satsningar på ökad automation och robotisering.

Projektgruppen på Skandia Elevator visar företagets styrelse processen för en ny kollaborativ svetsapplikation.

Skandia Elevator i Vara, Västergötland, är ett marknadsledande företag inom transportsystem för lantbruk och industri. Här har man ända sedan tidigt 1900-tal legat i framkant och utvecklat ny teknik för hantering och transport av spannmål. Redan på 1920-talet byggde man de första tröskverken. Sedan 1970-talet är man helt inriktad på transportutrustning.

En utmaning med små volymer och många artikelnummer

I det kontinuerliga arbetet med att öka effektiviteten i produktionen ser man över nya möjligheter till automation och robotisering. Genom kontakter och nätverk inom IUC fick Skandia Elevator information om Robotlyftet. Jerry Olsson, kvalitets- och produktionsteknisk chef på Skandia Elevator:

— Vi har bland annat pratat om våra utmaningar när det gäller automation för produktion i små volymer och många artikelnummer, hur en kostnadseffektiv lösning skulle kunna se ut. När möjligheten med Robotlyftet dök upp bestämde vi oss för att gå med, och började i våras med en förutsättningsstudie. Här har vi med stöd av en coach diskuterat vilka moment som skulle passa bra för att testa en ökad automation.

Ny vardag för operatörerna som lär sig att samverka med robotar

Efter en kartläggning av produktionen enades man om att titta närmare på en robotisering av svetsning i små volymer. Under förutsättningsstudien samlade man på sig kunskaper och sökte en Automationscheck för att kunna göra en gedigen förberedelse inför kommande investeringar. Jerry Olsson:

— Vi kom fram till en lösning med en kollaborativ svetsapplikation. Det innebär mycket nytt för oss och en helt annan vardag för operatörerna. De blir robotprogrammerare som lär sig samverka med en robot som finns på en meters avstånd. Vi har satsat rejält på kompetensutveckling inom programmering och hantering.

Studiebesök, lån av testrobot och omfattande utbildningspaket

Medarbetarna har haft stor nytta av att åka på studiebesök där man fått se och testa kollaborativa applikationer. Skandia Elevator lånade också hem en robot som berörda medarbetare kunde testa på lediga stunder under 3–4 veckor. Man valde att satsa på ett omfattande utbildningspaket från leverantören. När den kollaborativa svetsapplikationen var på plats i september var man alltså väl förberedd. Jerry Olsson:

— Att vi investerade ordentligt i utbildningar och förberedelser gjorde att alla uppfattade förändringarna som positiva. Vi har fått bort repetitiva och mindre ergonomiska arbetsmoment, och medarbetarna har utvecklats och lärt sig nytt. Det var ett bra val att ta hjälp av Robotlyftet – bra med ett bollplank längs resan. Man får en annan helhetsbild. Det är lätt att snäva in på en speciell linje.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet


Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Automation | Industriföretag i Sverige

Ekonomiskt stöd i form av automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min

Projekt

Smarta Robotar gör produktionen enklare

På Stolab i Smålandsstenar har man kommit långt i automatiseringen av produktionen. Den senaste investeringen är en VR-lösning som gör…

30 november, 2021 — Lästid 5 min

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min