Robotisering för ökad produktivitet och kvalitetssäkring hos TYRI i Göteborg

Företaget TYRI med ca 50 anställda i Göteborg producerar strålkastare till tunga fordon, som traktorer och truckar, eller ”off highway”-fordon. Belysningen i arbetsmaskiner har stor betydelse, inte minst för ökad säkerhet med nya eldrivna fordon som går tystare. Här blir varnings- och belysningssystem viktiga för att kunna skapa uppmärksamhet när en maskin närmar sig.

Som i många branscher är den globala konkurrensen hård och TYRI arbetar kontinuerligt med effektivisering och produktutveckling.

– För oss är det avgörande att vara i framkant både vad gäller teknik och kvalitet. En viktig del av detta är TYRI light lab som testar alla nya produkter som tas fram av företagets egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Och samtliga produkter som lämnar fabriken testas till 100 %, berättar Daniel Segerdahl, produktionstekniker på TYRI.

”Line walk” i produktionen

På TYRI har man redan ett antal robotar igång i produktionen, men ser möjligheter att öka produktivitet och kvalitetssäkring med ytterligare robotisering. Genom Robotlyftet har företaget fått hjälp att analysera flödet och diskutera automationslösningar.

– Vi gjorde en ’line walk’ tillsammans med en coach från Robotlyftet. Vi gick runt i produktionen för att se var vi har de moment som är mest uppenbara och lämpliga för kommande robotisering. Det är möjligt att det kommer att handla om till exempel lasermärkning, montering och ’pick and place’-moment.

Företaget går mycket bra och har stark tillväxt. Daniel Segerdahl bedömer att man klarar en tillväxt med ungefär samma personalstyrka som nu. Fler robotar innebär att befintliga montörer vidareutbildas till operatörer. Medarbetarna är öppna för förändringar och ser positivt på utveckling och nya intressanta arbetsuppgifter.

Smart automatisering kräver genomtänkt strategi

Johannes Persson, lärare och konsult på Göteborgs Tekniska College, är TYRI’s Robotlyft-coach. Han har dokumenterat analysen av företaget i en rapport som nu ligger till grund för en bedömning av TYRI’s möjligheter att beviljas en automationscheck. Checken kan användas för att stärka företagets kompetens kring att använda och investera i automationslösningar.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Press | Projekt

Nationell temperaturtagning av svensk industri: Stor vilja att satsa på utveckling

Intervjuer med 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

16 mars, 2021 — Lästid 4 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Automationscheck kortade startsträckan för nya investeringar hos Ringsvets i Kopparberg

Verkstadsföretaget Ringsvets med drygt 20 anställda i Kopparberg, bildades 1987 då man tog över produktion av ring- och rörämnen från…

17 december, 2020 — Lästid 4 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Halverade processtiden tack vare automation

Att kunna ha en effektiv produktion av små volymer och många artikelnummer är en utmaning för många tillverkande bolag. Skandia…

16 december, 2020 — Lästid 6 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min