Nyby Bruk jobbar ständigt mot ökad automatisering – ”Robotlyftet gör oss till bättre beställare”

Nyby Bruk, med 18 anställda i Gnosjö, har en imponerande produktkatalog med ett stort antal artiklar för trädgårdsskötsel och fritid – allt från redskap och vattenkannor till spaljéer, fågelautomater och uteleksaker. Man säljer sina produkter via grossister. Basproduktionen är plast- och metallbearbetning, främst formsprutning, formblåsning, strängsprutning och stansning av plåt.
Just nu är det är full fart i produktionen och företaget förstärker bemanningen på monteringen och pressavdelningen.

Vd Oscar Broling i sin egen experimentverkstad.

Ny robotinstallation ska skapa ett smidigare flöde

Nyby Bruk deltar i Robotlyftet, som ger stöd för ökad automation och robotisering. Tillsammans med en coach från Robotlyftet har företaget gjort en förutsättningsstudie där man bland annat diskuterat en lösning för en ny robotinstallation för automatiserad montering av plastkomponenter. Installationen ska ta bort en flaskhals i produktionen, och därmed skapa ett smidigare flöde och ökad effektivitet. Förutsättningsstudien var grunden till en ansökan om en Automationscheck, som blev beviljad.

Vi jobbar ständigt mot ökad automatisering. Robotlyftet gjorde att vi kunde lägga ner den där extra tiden för att göra en genomtänkt plan, bli bättre beställare och få fram mer exakta offerter. Och framför allt kunde vi lägga ordentligt med tid på utbildning av personal. Det är en stor del av investeringen.

Oscar Broling, VD Nyby bruk

Som coach i Robotlyftet är man en katalysator

Mikael Pekkari, Nyby Bruks coach i Robotlyftet, är imponerad av företaget som han beskriver som ett typiskt, kreativt Gnosjöföretag. Men även för ett mycket framåt företag är det lätt att drunkna i det dagliga, löpande arbetet. Trots att Nyby tidigt investerat i automation i plast- och metallverkstäderna, görs all montering manuellt.

I förutsättningsstudien identifierade vi flera monteringsmoment som möjliga att robotisera. Som coach är man en katalysator och utifrån en strukturerad arbetsmodell låter man företaget själva utvärdera organisationen och produktionsflödet. Oftast finns redan idéerna som i dialogen med en coach konkretiseras i projektplaner och förstudieunderlag.

Mikael Pekkari

Nya kostnadseffektiva investeringar utnyttjar befintlig hårdvara

Nyby genomförde förstudien som bekräftade att idéerna höll. Man har upphandlat en flexibel monteringscell där en robot arbetar mot två band som rullar in de detaljer som ska monteras. I grundförutsättningarna för investeringen ingår att på ett kostnadseffektivt sätt utnyttja befintlig hårdvara i form av väggar och stativ från utrangerade produktionsceller.
Redan innan denna installation är klar förbereder Nyby för nästa förstudie som ska handla om en svetscell med modulariserade jiggar. Och även här kommer man att använda delar från utrangerade produktionsceller.

Vi snålar inte med utbildning och kompetensutveckling

Att satsa på teknikutveckling, och att göra investeringar i utrustning och kompetensutveckling kräver tid och resurser. Det stöd som Robotlyftet ger underlättar dels att kunna ta beslut om investeringen, dels att kunna lägga den tid som behövs för en verkligt hållbar satsning.
– Vi har medarbetare som redan arbetar vid robotstationer men som nu kommer att få ett bredare arbetsområde. Under förutsättningsstudien blev det tydligt hur viktigt det är att få med personalen och få en gemensam bild av de satsningar vi gör. Genom det extra stödet behöver vi inte snåla med utbildning och kompetensutveckling, och inte heller med den tid som krävs för att göra ett bra förarbete inför investering i ny teknik, säger Oscar.

Allt är egentligen klart för installation av den nya robotstationen som man arbetat med under förutsättningsstudien. Nu är Nyby Bruk dock inne i sin högsäsong med hög belastning i hela produktionen, så Oscar Broling räknar med att ha allt på plats i augusti-september.

Läs mer om Nyby bruk


Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheterna med automation?

Läs mer om Robotlyftet här

Robotlyftet riktar sig till tillverkande företag som vill få inspiration, ny kunskap och nya kontakter, och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering. Satsningen är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella strategi Smart industri. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation RegionRobotdalenRISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Projekt

Rögle Tröskeln – ökad automation, ny produkt, nya kundgrupper

Rögle Tröskeln, med åtta anställda, har sin verksamhet i utkanten av Örkelljunga. Sedan 1987 har företaget tillverkat trösklar i bland…

15 juni, 2020 — Lästid 3 min

IUCs erbjudande | Projekt | Samverkan

Teknikworkshoppar - så når ny kunskap företagen snabbare

I senaste numret av tidningen Produktion 2030 intervjuas Jenny Bramell, styrelseordförande för IUC Sverige. Sveriges små och medelstora företag, SMF…

15 juni, 2020 — Lästid 1 min

Projekt

WME Mechanics: Robotisering kräver gediget förarbete

WME Mechanics i Ystad, med 27 anställda, arbetar huvudsakligen med högkvalificerad svetsning, men även fräsning, svarvning, skärning. WME Mechanics är…

22 juni, 2020 — Lästid 3 min

IUCs erbjudande | Projekt

Gör dig redo för automation — upp till 150 000 kronor i stöd via Robotlyftet

Behöver du förbereda dig för en investering i automation och/eller robotteknik? Ta del av Robotlyftet för Sveriges industriföretag. Utnyttja stöd…

17 juni, 2020 — Lästid 1 min