Nyby Bruk jobbar ständigt mot ökad automatisering – ”Robotlyftet gör oss till bättre beställare”

Nyby Bruk, med 18 anställda i Gnosjö, har en imponerande produktkatalog med ett stort antal artiklar för trädgårdsskötsel och fritid – allt från redskap och vattenkannor till spaljéer, fågelautomater och uteleksaker. Man säljer sina produkter via grossister. Basproduktionen är plast- och metallbearbetning, främst formsprutning, formblåsning, strängsprutning och stansning av plåt.
Just nu är det är full fart i produktionen och företaget förstärker bemanningen på monteringen och pressavdelningen.

Vd Oscar Broling i sin egen experimentverkstad.

Ny robotinstallation ska skapa ett smidigare flöde

Nyby Bruk deltar i Robotlyftet, som ger stöd för ökad automation och robotisering. Tillsammans med en coach från Robotlyftet har företaget gjort en förutsättningsstudie där man bland annat diskuterat en lösning för en ny robotinstallation för automatiserad montering av plastkomponenter. Installationen ska ta bort en flaskhals i produktionen, och därmed skapa ett smidigare flöde och ökad effektivitet. Förutsättningsstudien var grunden till en ansökan om en Automationscheck, som blev beviljad.

Vi jobbar ständigt mot ökad automatisering. Robotlyftet gjorde att vi kunde lägga ner den där extra tiden för att göra en genomtänkt plan, bli bättre beställare och få fram mer exakta offerter. Och framför allt kunde vi lägga ordentligt med tid på utbildning av personal. Det är en stor del av investeringen.

Oscar Broling, VD Nyby bruk

Som coach i Robotlyftet är man en katalysator

Mikael Pekkari, Nyby Bruks coach i Robotlyftet, är imponerad av företaget som han beskriver som ett typiskt, kreativt Gnosjöföretag. Men även för ett mycket framåt företag är det lätt att drunkna i det dagliga, löpande arbetet. Trots att Nyby tidigt investerat i automation i plast- och metallverkstäderna, görs all montering manuellt.

– I förutsättningsstudien identifierade vi flera monteringsmoment som möjliga att robotisera. Som coach är man en katalysator och utifrån en strukturerad arbetsmodell låter man företaget själva utvärdera organisationen och produktionsflödet. Oftast finns redan idéerna som i dialogen med en coach konkretiseras i projektplaner och förstudieunderlag, berättar Mikael Pekakri.

Nya kostnadseffektiva investeringar utnyttjar befintlig hårdvara

Nyby genomförde förstudien som bekräftade att idéerna höll. Man har upphandlat en flexibel monteringscell där en robot arbetar mot två band som rullar in de detaljer som ska monteras. I grundförutsättningarna för investeringen ingår att på ett kostnadseffektivt sätt utnyttja befintlig hårdvara i form av väggar och stativ från utrangerade produktionsceller. Redan innan denna installation är klar förbereder Nyby för nästa förstudie som ska handla om en svetscell med modulariserade jiggar. Och även här kommer man att använda delar från utrangerade produktionsceller.

Vi snålar inte med utbildning och kompetensutveckling

Att satsa på teknikutveckling, och att göra investeringar i utrustning och kompetensutveckling kräver tid och resurser. Det stöd som Robotlyftet ger underlättar dels att kunna ta beslut om investeringen, dels att kunna lägga den tid som behövs för en verkligt hållbar satsning.
– Vi har medarbetare som redan arbetar vid robotstationer men som nu kommer att få ett bredare arbetsområde. Under förutsättningsstudien blev det tydligt hur viktigt det är att få med personalen och få en gemensam bild av de satsningar vi gör. Genom det extra stödet behöver vi inte snåla med utbildning och kompetensutveckling, och inte heller med den tid som krävs för att göra ett bra förarbete inför investering i ny teknik, säger Oscar.

Allt är egentligen klart för installation av den nya robotstationen som man arbetat med under förutsättningsstudien. Nu är Nyby Bruk dock inne i sin högsäsong med hög belastning i hela produktionen, så Oscar Broling räknar med att ha allt på plats i augusti-september.

Läs mer om Nyby bruk


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Automation | Industriföretag i Sverige

Ekonomiskt stöd i form av automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min

Projekt

Smarta Robotar gör produktionen enklare

På Stolab i Smålandsstenar har man kommit långt i automatiseringen av produktionen. Den senaste investeringen är en VR-lösning som gör…

30 november, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min