Migus väg från liten verkstad till fabrik

För att kunna automatisera efterbearbetningen efter svarvning har Migu Mekaniska genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet. Jakob Andersson är VD för Migu. Här berättar han om företagets totala utvecklingsresa där de bland annat siktar på att automatisera lyft och interntransporter för att slippa oergonomiska arbetsmoment, och har fått en tydlig målbild att gå från liten verkstad till fabrik.

Jakob Andersson, VD på Migu Mekaniska AB.

Migu Mekaniska, i Tidan strax utanför Skövde, jobbar främst med skärande bearbetning, i flera olika metaller. Primärt jobbar företaget med svarvning i syrafast rostfritt. Deras tillverkning är ren legoproduktion och kunderna i sin tur tillverkar främst kopplingar. Det kan vara allt från kopplingar för undervattensbruk eller kopplingar till tankar på bensinstationer och lastfartyg. Jakob berättar att för Migu innebär den stora produktvariationen att de behöver vara flexibla för att kunna anpassa sin kapabilitet efter kundens behov.

Johan Lundahl, industriutvecklare på IDC, genomför en frekvensstudie.

Inte självklart att ett litet företag skulle automatisera

När det gäller just automation har Migu genomfört en förutsättningsstudie med Robotlyftet för att undersöka möjligheterna för ytterligare automation. De funderar på att automatisera efterbearbetningen efter svarvning. Ett moment där de gradar, putsar och slipar.

—  Det skulle innebära att vi slipper monotona arbetsmoment. Vi undersöker även om det går att automatisera lyft och interntransporter för att slippa oergonomiska arbetsmoment. Vilket skulle effektivisera hela vår produktion då vi har mycket material- och verktygstransporter till och från maskiner. När jag började jobba här var det inte självklart att en verksamhet i vår storlek skulle automatisera och installera robotar i produktionen. Det har klättrat neråt i företagsstorlek och vi är gärna med och bidrar till att den typen av lösningar blir attraktiv även för mindre företag. Vi sitter bland annat med i programrådet för utbildningar riktade mot industrin. Där bidrar vi med de kompetensbehov vi har som liten mekanisk verkstad. Att samarbeta med skolor och forskning är kostnadseffektivt för mindre företag och en förutsättning för att Sveriges industri ska kunna vara konkurrenskraftigt, menar Jakob.

Genom automation kan Migu effektivisera sin verksamhet ytterligare.

Ska vara ett väl fungerande företag inom alla hållbarhetsaspekter

Visionen för Migu Mekaniska är att gå från verkstad till liten fabrik. Hur ser företaget ut om tio år?

—  Tittar vi fem år framåt i tiden har vi en omsättning på 37 miljoner kronor. Om tio år har vi ett väl fungerande företag med högteknologisk kompetens inom flera skilda sektorer som automatisering, CNC-maskiner och produktion. Vi är ett attraktivt företag med nöjda kunder, medarbetare och samhället runt omkring. För mig är inte tillväxten det viktigaste utan att vi har ett väl fungerande företag för alla inblandade. Mår våra medarbetare bra och vi påverkar vår omgivning vad gäller miljö och social hållbarhet positivt kommer tillväxen som ett led i utvecklingen. Och i takt med att vi växer har vi större möjlighet att kunna jobba mer med andra frågor än att bara kunna producera på ett effektivt sätt, avslutar Jakob.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

IUC bolag | IUCs erbjudande

IUC jobbar brett för att stärka svensk industri

Det är höst 2020 och läget i svensk industri är försiktigt optimistisk. De flesta har ställts inför tuffa utmaningar detta…

14 oktober, 2020 — Lästid 6 min

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en…

18 januari, 2023 — Lästid 7 min

Automation | Industriföretag i Sverige

Ekonomiskt stöd i form av automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min