Flexibel robot skapar bättre arbetsmiljö på Climator

Kommer Sverige att få tillgång till ett vaccin mot Covid-19 är det inte omöjligt att denna temperaturkänsliga vara kommer att transporteras i lådor tillverkade av företaget Climator. Climator i Skövde, med 16 anställda, jobbar med lösningar inom temperaturstabilisering.

De skapar specifika kundlösningar för temperaturstabil transport, för uppvärmning och avkylning av byggnader, personliga värme- eller köldskydd och värmeskydd för elektronik och mekanik.

Färre monotona arbetsmoment och ökad effektivitet

En av företagets utmaningar är att automatisera och robotisera produktionen, främst för att skapa en arbetsmiljö med färre manuella, monotona arbetsmoment. Man vill dock inte göra stora förändringar på en gång, utan ta ett steg i taget. Produktionschef Peppe Aliu:

”Vi ville börja med ett lagom stort projekt, och har under ett halvår kartlagt produktionen och börjat att arbeta med en packningslinje. Där kör vi packning i aluminiumpåsar som tejpas. Det har inneburit mycket manuellt arbete. Vi kommer nu att installera en kollaborativ robot. Det kommer att bli färre monotona arbetsmoment och ökad effektivitet. Vi frigör personer som kommer att arbeta mer flexibelt med fler arbetsmoment, i samverkan med roboten. Personalen ser att detta kommer att bredda deras kunskap och allmänt höja deras kompetens.”

Automationscheck för planering och utbildning inför robotsatsning

Climator deltar i Robotlyftet, en nationell satsning som ger stöd till små och medelstora industriföretag som står inför satsningar inom automation och robotisering. Tillsammans med en coach från Robotlyftet gjorde man en förutsättningsstudie – en kartläggning och en beskrivning av ett första projekt. Climator har också beviljats en automationscheck som innebär ett finansiellt stöd för kostnader kring planering och utbildning inför robotsatsningen.

Den beställda roboten har varit hos leverantören och förprogrammerats för de olika moment som den ska kunna utföra. Nu ska den testas i skarpt läge. Operatörerna som kommer att samverka med roboten övervakar körningen och ställer in roboten på olika program.

Efter testkörningar gör man en utvärdering som kommer att ligga till grund för planering av nästa steg. Peppe Aliu ser fortsatt automatisering som en viktig del för att vara konkurrenskraftiga:

”Vi är unika i Norden, men i bland annat Tyskland och Holland har vi konkurrenter, som vi också samarbetar med. En styrka är vårt djupa materialkunnande, och vår egen temperaturstabiliserande produkt ClimSel som gör att vi kan skapa specifika kundlösningar. Men det räcker inte att ha unika produkter, vi måste hela tiden ta nya steg för att öka vår effektivitet.”

Spännande lösning med inhyrd ”arbetskamrat”

Johan Lundahl - industriell dynamik

Johan Lundahl, industriell utvecklare på IDC West Sweden AB jobbar som coach i Robotlyftet.

Peppe Aliu är mycket nöjd med det stöd som företaget har fått inom Robotlyftet, och påpekar betydelsen av att få samarbeta med en coach med precis rätt kompetens. Johan Lundahl, IDC West Sweden AB, är Robotlyftets coach hos Climator. Johan:

”De har varit intressant att jobba med Climator. Det är ett företag med stort kunnande och verklig spetskompetens inom sitt område. Den lösning de nu har tagit fram via Robotlyftet är spännande. Med den kollaborativa roboten ökar flexibiliteten. Roboten kan enklare flyttas till någon annan del av produktionen, eller till lagret, och utföra andra uppgifter. Leverantörsföretaget ligger också i framkant och tänker nytt. De erbjuder en hyrmodell – man hyr en ”arbetskamrat”, dvs. roboten, precis som man hyr in personal från ett bemanningsföretag. Smart modell som vi säkert kommer att se mer av.”

 


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min