Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet erbjuder företag praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet. Kickstart Hållbarhet är en aktivitet inom Omställningslyftet.

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Det handlar om hur vi agerar och producerar, våra affärsmodeller, transporter och material, kommunikation och inte minst anpassning till nya villkor och förhållanden. För det enskilda företaget kan det vara en stor och komplex fråga som är svår att omsätta i praktik och handling.

Praktiska exempel och identifiera drivkrafter

Kickstart Hållbarhet har fokus på konkret hållbarhet och erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges deltagande företag verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhets-arbetet. Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Upplägg:

Man träffas i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen.

  • Träff 1 är heldag i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. 
  • Träff 2 är individuell per företag med fokus på specifika frågeställningar för respektive företag. 
  • Träff 3 är halvdag i grupp. Förberedelser innan och uppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning. 
Datum:
Ett deltagande i Kickstart Hållbarhet ger företagen:
  • inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet och klimatanpassning 
  • ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. 
  • påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget. 
  • verktyg för att systematiskt initiera och följa upp hållbarhetsprojekt i den egna verksamheten. 

I Kickstart Hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Kickstart Hållbarhet erbjuder en inspirerande och samtidigt konkret process för att starta framtidssäkringen av er verksamhet.

 

Med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin 

Länk till film Kickstart Hållbarhet

Axess Logistics om sin medverkan i Kickstart Hållbarhet (film)

Event inom Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Start 13 april 2023, kl 9.00-15.00

Moskogen konferens, Leksand

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Start 9 maj kl 9.00 – 15.00

Karlstad Innovation Park

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Onsdag 5 oktober 2022

Online

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Tisdag den 15 november 2022

Lund

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Onsdag den 7 december

Skill, Gelbgjutaregatan 2, Linköping

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Onsdag den 18 januari 2023

Kristianstad

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet | Online

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Onsdag den 1 februari 2023

Online

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Onsdag 22 februari 2023

Stockholm

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

9 mars 2023 kl 09.00-15.00

Hudiksvall

Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

27 april 2023 kl 09.00-15.00

Ronneby

Vill du veta mer om Kickstart Hållbarhet?

Kontakta Jenny för mer information.

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50