Automationscheck kortade startsträckan för nya investeringar hos Ringsvets i Kopparberg

Verkstadsföretaget Ringsvets med drygt 20 anställda i Kopparberg, bildades 1987 då man tog över produktion av ring- och rörämnen från SKF. Bilindustrin, med bland annat Scania, utgör en tredjedel av marknaden.

Aktiva i arbetet för ökad robotisering på Ringsvets: Morgan Linder, Process- och kvalitetsingenjör (tv) och Johan Öholm, VD (th).

På Ringsvets har man sedan en längre tid arbetat med automation och robotisering, men är nu i en fas där man behöver förnya delar av sin maskinpark, och det innebär också ett stort behov av ny kunskap och utbildning.

— Vi behöver förstå den nya tekniken och vilka möjligheter den kan ge oss. Det utvecklas snabbt nya programvaror som vi ska kunna hantera, så vi måste också utveckla oss och se hur vi kan automatisera moment som idag är manuella, säger Johan Öholm, VD på Ringsvets.

Ökad robotisering för bättre arbetsmiljö och ergonomi

I våras gick Ringsvets med i Robotlyftet och gjorde en förutsättningsstudie för en kartläggning av verksamheten och för att utreda hur ökad robotisering ger bäst effekt.

— Vi ville självklart uppnå ökad produktivitet, men det tydliga huvudsyftet har varit att lösa arbetsmiljöproblem och att skapa arbetsplatser med bättre ergonom, berättar Johan Öholm.

”Utan checken hade vi fått en mycket längre startsträcka”
Efter förutsättningsstudien har Ringsvets beviljats en Automationscheck och i en förstudie har man kommit fram till konkreta åtgärder, och skissat fram en handlingsplan i två etapper. Man har nu avslutat den första etappen som inneburit att man installerat en robot som tar ut artiklar från en press och lägger dem vidare på en bana.

— Genom att vi beviljades en Automationscheck har vi kunnat blicka framåt och ta nästa steg. Vi har investerat mer tid för installationen och för att jobba internt med förberedelser och utbildning. Utan checken hade vi fått en mycket längre startsträcka. Det var också tidsmässigt en bra period under våren när coronan bidrog till ett lugnare tempo i produktionen, fortsätter Johan Öholm.

Att investera i teknik och arbetsmiljö är en överlevnadsfråga
Reaktionerna från medarbetarna har varit mycket positiva. Utvecklingen går nu mot fler nya, fräscha maskiner och färre tunga lyft. Att investera i teknik och arbetsmiljö är en överlevnadsfråga för alla industriföretag. Johan understryker vikten av att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter med teknikinnehåll. Kompetensförsörjning är en utmaning, speciellt för ett företag i glesbygd.

— Vi är ganska nischade och måste i de flesta fall internutbilda, men vi anställer tekniker med verkstadsteknisk gymnasieutbildning, tekniska yrkesutbildningar och även maskiningenjörer. Generellt är robotprogrammering en kompetens som vi kommer att behöva mer av, förklarar Johan Öholm.

Johan Öholm är nöjd med den hjälp Robotlyftet erbjuder.

— Det har varit en bra modell och det har fungerat smidigt. Vi fick snabbt hjälp att söka stöd. Det var en flexibel och enkel ansökningsprocess. Det gick fort! Nu kommer vi att fortsätta att titta på hur vi kan öka effektivitet och produktivitet. Vissa moment är svåra att automatisera men vi ser fortlöpande på hur vi kan förbättra de lösningar vi redan jobbar med. Det gäller att se på olika arbetsmoment runt omkring, att lyfta blicken och tänka nytt.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en…

18 januari, 2023 — Lästid 7 min

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min

Projekt

Smarta Robotar gör produktionen enklare

På Stolab i Smålandsstenar har man kommit långt i automatiseringen av produktionen. Den senaste investeringen är en VR-lösning som gör…

30 november, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | IUCs erbjudande | Projekt

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med…

19 oktober, 2021 — Lästid 5 min