Arrangeras av Skill i samverkan med IUC Sverige

Automation & Robotik | Online | Östergötland

Utbildning i beställarkompetens, 1 dag - distans

Online

Onsdagen den 16 december kl. 08:00 – 12:00

Arrangeras av Skill i samverkan med IUC Sverige
Utbildning i beställarkompetens, 1 dag - distans
Online
Onsdagen den 16 december kl. 08:00 – 12:00

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar. Se länk för mer info och anmälan.

Tid: Onsdagen den 16 december kl. 08:00 – 12:00
Plats: Online.
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangörer: Skill i samverkan med IUC Sverige

Dagens agenda:
08:00 Incheckning
08:10 Välkomna och kort presentationsrunda
08:30 Intro till Beställarkompetensutbildningen
08:35 Produktion och Automation
08:45 Produktionsteknik med TAK, TPU, DFX
09:15 Beställarkompetens
09:55 Paus
10:05 Robotikens grunder och trender
10:30 Organisationsförändringar och omställningsbehov
11:10 Automationskomponenter
11:20 Robotapplikationer, programmering och simulering
11:50 Frågor & Avslut

För anmälan och frågor kontakta:
Elin Hultman, Vice VD & Affärsområdeschef Skill Training

Tel. 013-32 94 12

Utbildningen är fullbokad

Gärna minst 2 deltagare / företag

Utbildningen sker i samverkan med Robotlyftet.


Om kursen

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna. Du får även prova på grundläggande robotprogrammering.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Aktiviteten arrangeras genom projektet Automation & Robotik som finansieras Europeiska Socialfonden.

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova