Automation & Robotik | Online

Utbildning för ledare och medarbetare i automation & robotik – 1 dag

Online

Tisdag den 6 december 2022 kl 08.30–14.30

Anmäl här
Utbildning för ledare och medarbetare i automation & robotik – 1 dag
Online
Tisdag den 6 december 2022 kl 08.30–14.30

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål

Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).

Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Ökad förståelse för framtida kompetensbehov. Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar. Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Praktisk information

Tid: 08.30-14.30
Plats: Online, länk skickas före utbildningen
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industri- erfarenhet. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige

Gärna minst 2 deltagare/företag. Max 20 deltagare/tillfälle.

Anmälan


Agenda

08:30 Uppkoppling och laget runt
09:00 Intro
09:05 Produktion och Automation
09:15 Produktionsteknik med TAK, TPU, DFX
09:40 Paus
09:45 Beställarkompetens
10:25 Automationskomponenter
10:30 Paus
10:40 Ett MTO-perspektiv på förändring (Människa-Teknik-Organisation)
11:05 Robotikens grunder och trender
11:25 Robotapplikationer, programmering och simulering
12:45 Lunch
13:45 WS, Frågor & Diskussioner (tills vi är nöjda)
14:30 Avslut

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas Nilsson om du vill veta mer om Automation & robotik.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova