Online | Teknikworkshoppar

Resan till en startklar återtillverkning

Zoom

Tisdagen den 14 maj

Anmäl här
Resan till en startklar återtillverkning
Zoom
Tisdagen den 14 maj

Vill du testa er potential och räkna på ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med att börja återtillverka och förlänga produkters livslängder? Då är du välkommen att följa med oss på en resa mot en mer hållbar produktion och återtillverkning.

Lär er hur ni kan göra er tillverkning mer hållbar och hur företaget kan börja återtillverka – själva eller som en leverantör. Du får hjälp med att undersöka er beredskap att starta återtillverkning i er produktion med hjälp av RemometerTM, ett verktyg utvecklat vid Linköpings universitet.

Verktyget är baserat på forskning inom Lean återtillverkning och består av fyra moment. Verktyget hjälper dig och ditt företag att identifiera produktens lämplighet för återtillverkning och att utveckla en handlingsplan för att initiera återtillverkningen.

Professor Erik Sundin vid Linköpings universitet leder teknikworkshoppen där vi kombinerar kunskapsinhämtning och föreläsningar med gruppdiskussioner och övningar där ni i gruppen får möjlighet att lära av varandra och belysa ämnet från olika perspektiv.

Ett flertal P2030 forskningsprojekt ligger till grund för teknikworkshopen, exempelvis ÅterProdukt, ARR, REMOMETER, REMARKABLE.

För vem?
Tillverkande företag samt företag som monterar, underhåller eller reparerar produkter och som är intresserade av att börja återtillverka (dvs att återanvända egna, eller andras produkter genom industriell reparation).

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdagen den 14 maj 2024, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 12 maj 2024

Anmälan

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova