Arrangeras i samarbete med RISE och AFA Försäkring.

Automation & Robotik | Teknikworkshops

Skapa säkra hållbara arbetsplatser när människa och robot samarbetar

Online

Tisdag den 18 april 2023

Anmäl här
Arrangeras i samarbete med RISE och AFA Försäkring.
Skapa säkra hållbara arbetsplatser när människa och robot samarbetar
Online
Tisdag den 18 april 2023

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Hur bedömer man ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och hur planerar man för säker hållbar automation där människa och robot samarbetar? Lär dig mer om säkra arbetsplatser där människa och robot samarbetar.

Idag har eller planerar allt fler företag för automation där operatörer och robotar samarbetar, så kallade kollaborativa applikationer. I den här teknikworkshoppen ligger fokus på ökad kunskap om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Du får här lära dig mer om hur man kartlägger ergonomisk belastning vid manuellt arbete, hur man planerar för en säker robotisering där operatör och robot samarbetar. Dessutom presenteras en guide för riskanalys med principer och vägledning för att planera, implementera och förändra arbetsplatser med säker flexibel robotisering. Du får också kunskap och vägledning om regler och riktlinjer för CE-märkning. Teknikworkshoppen är baserad bl.a. på Produktion2030 projektet LoHiSwedProd.

För vem?

Den här teknikworkshoppen riktar sig till dig som har intresse av hur man bedömer ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och planerar för säker automation där robot och operatör samarbetar.

Teknikworkshoppen arrangeras i samarbete med AFA Försäkring.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: Tisdag den 18 april kl. 09–12.
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 14 april 2023.

Boka din plats

Workshopledare

Presentationerna görs av RISE medarbetare Magnus Widfeldt, Caroline Jarebrant, Björn Backman och Per Stålberg.

Varmt välkomna!

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova