Arrangeras av IUC Sverige

Online | Tjänster och erbjudanden

Utbildning i beställarkompetens, 1 dag - distans - för företag med >250 anställda

Online

Onsdagen den 7 april kl. 8:30 – 12:00

Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning i beställarkompetens, 1 dag - distans - för företag med >250 anställda
Online
Onsdagen den 7 april kl. 8:30 – 12:00

OBS! Utbildningen är inställd. 

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för företag med mer än 250 anställda och som därmed inte ryms inom definitionen små och medelstora företag.

IUC Sverige erbjuder en digital utbildning i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Tid: Onsdagen den 7 april kl. 8:30 – 12:00, samt möjlighet till frågor 13:00-14:30.
Plats: Online
Pris: 4000 kr exklusive moms per deltagare. 
Målgrupp:
Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till företag med mer än 250 anställda.
Arrangör: IUC Sverige

Anmälan är stängd pga inställd utbildning

Gärna minst 2 deltagare / företag


Om kursen

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. I samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna. Du får även prova på grundläggande robotprogrammering.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Vi rekommenderar att denna utbildning följs av en tvådagars utbildning i omställning för medarbetare i produktion. Det ger en breddad kunskap inom företaget, på både lednings- och medarbetarnivå. Se alla aktuella utbildningsdatum här. 

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova