Arrangeras av IUC Sverige

Online | Tjänster och erbjudanden

Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans - för företag med >250 anställda

Online

Onsdag/torsdag den 28-29 april, 8:30-16 båda dagarna

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans - för företag med >250 anställda
Online
Onsdag/torsdag den 28-29 april, 8:30-16 båda dagarna

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för företag med mer än 250 anställda och som därmed inte ryms inom definitionen små och medelstora företag.

IUC Sverige erbjuder en digital utbildning i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Tid: Onsdag/torsdag den 28-29 april, 8:30-16 båda dagarna
Plats: Online.
Pris: 8000 kr exklusive moms per deltagare. 
Målgrupp:
Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till företag med mer än 250 anställda.
Arrangör: IUC Sverige

Boka din plats

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle


Om kursen

Kursens mål 
 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).  
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning 
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.  
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  
Kursinnehåll

Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande

 • Produktionsteknik (inklusive TPU)
 • Automationsteknik
 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)
 • Framtid och trender
 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång

Min roll i organisationen

 • Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.
 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?
 • Säkerhet och riskhantering
 • Ansvar och befogenheter

Grundläggande robotik

 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering

Prova på arbete tillsammans med en robot  

 • Handhavande
 • Programmering
 • Integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

Boka din plats

Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. Maximalt 20 deltagare/tillfälle. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen och utbildningarna utförs i samarbete med Robotdalen och RISE och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen är på övergripande nivå, där exempel och verktyg som används finns från flera leverantörer. För prova på övningarna används endast robot från en leverantör. Eftermiddag dag två bjuds även andra robotleverantörer in för en fyra timmars minimässa. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova