Arrangeras av Chalmers inom ramen för Produktionslyftet

Produktionslyftet | Stockholm/Sörmland

Lean produktion 7,5hp

Södertälje

Flera datum, start september 2021

Anmäl här
Arrangeras av Chalmers inom ramen för Produktionslyftet
Lean produktion 7,5hp
Södertälje
Flera datum, start september 2021

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Kurstillfällen 
Träff 1: 29-30 september
Träff 2: 27-28 oktober
Träff 3: 24-25 november
Träff 4: 19-20 januari 2022
Träff 5: 16-17 februari 2022

Anmälan
Anmälan till kursen stängs en månad före kursstart.
Platser till kursen kan fortfarande finnas tillgängliga efter deadline för anmälan.
Vid intresse för kursen och önskemål om anmälan vänligen kontakta 

Boka din plats

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.
Kursspråk: Svenska
Plats: Södertälje
Pris (ex. moms) 41 000 SEK

Kursen omfattar följande teman:
Strategier och principer för lean produktion
Stabila processer och standardiserat arbetssätt
Design av värdeflöden
Dragande och tryckande produktionssystem
Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
Lagarbete, engagemang och delaktighet
Ledningssystem med PDCA-metodik
Företagssamverkan längs värdeflöden
Transformation till lean företagskultur

Kursupplägg
Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik.

Kurslitteratur
Jeffrey Liker, The Toyota Way, 2009
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean, 2014
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova