Produktionslyftet | Stockholm/Sörmland

Lean Produktion 7,5 hp, Södertälje

Södertälje

Onsdag den 19 oktober

Anmäl här
Lean Produktion 7,5 hp, Södertälje
Södertälje
Onsdag den 19 oktober

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Kursbeskrivning

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:
  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur
Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

När:

Träff 1: 19-20 oktober 2022
Träff 2: 23-24 november
Träff 3: 11-12 januari 2023
Träff 4: 8-9 februari
Träff 5: 15-16 mars

Plats:

KTH Södertälje

Kostnad

41 000 kronor (exkl moms) per deltagare. Fika, lunch och kurslitteratur ingår.

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi.

Anmäl dig till kursen här

Anmälningar tas emot löpande i mån av plats.
Kontakta Johanna Strömgren, Leancentrum KTH om du har frågor.

”Jag är otroligt nöjd med kursen som helhet och tycker att samtliga träffar har varit lärorika. Stort plus för engagerade lärare och duktiga föreläsare som fångar åhörarnas uppmärksamhet och skapar intressanta diskussioner.”

Deltagare HT 2021

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova