Arrangeras av KTH inom ramen för Produktionslyftet

Produktionslyftet | Stockholm/Sörmland

Lean Ledarskap 7,5 hp

Södertälje

5 tillfällen med start den 7 september

Anmäl här
Arrangeras av KTH inom ramen för Produktionslyftet
Lean Ledarskap 7,5 hp
Södertälje
5 tillfällen med start den 7 september

Lean Ledarskap 7,5 hp

Är du redo för framtidens ledarskap? Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap?

Teori och praktiska övningar varvas i kursen, med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean/agilt ledarskap. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor.

Kurstillfällen 2022
Träff 1: 7-8 september
Träff 2: 5-6 oktober
Träff 3: 9-10 november
Träff 4: 7-8 december
Träff 5: 18-19 januari (2023)

Anmälan
Anmälningar tas emot löpande i mån av plats.
Kontakta Andreas Bohlin, Leancentrum KTH om du har frågor.

Boka din plats

Målgrupp: Personer i arbetsledande befattning (chefer och förbättringsledare), inom både den privata och den offentliga sektorn, som har påbörjat sitt leanarbete. Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i lean samt bör vara vana i rollen som ledare.
Kursspråk: Svenska
Plats: KTH Södertälje
Pris (ex. moms) 37 500 SEK

Kursen utgår från fyra huvudteman:
  1. Utveckla och tydliggör ditt operativa ledarskap.
  2. Coachning och utveckling av medarbetare.
  3. Att leda organisatorisk förändring.
  4. Att arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling.
Kursmål

Efter avslutad uppdragsutbildning ska du kunna:

  • diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta påverkar ditt eget ledarskap,
  • analysera och utvärdera var din egen verksamhet/avdelning befinner sig utifrån ett lean ledarskapsperspektiv,
  • förklara metoder som tillämpas inom lean ledarskap, föreslå de som är lämpliga för den egna verksamhetens/avdelningens förbättringsarbete och använda dessa,
  • utifrån resonemang kring leanprinciper formulera en vision och konkretisera den i en handlingsplan för verksamheten.
Kursupplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studiebesök och praktiska övningar, inklusive analys av såväl det egna ledarskapet som den egna verksamheten.

Du kommer att få hemuppgifter mellan kurstillfällena i syfte att fördjupa dina kunskaper om lean ledarskap. Uppgifterna utgår från din egen och din organisations arbete med utveckling av ledarskapet.

Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje. Föreläsarna är forskare och praktiker från t.ex. AstraZeneca, KTH, N4 och Saab Aeronautics.

Läs mer

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova